Obsah

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky

Na základe novelizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je potrebné zverejňovať zmluvy.

Uzatvorené zmluvy uverejňujeme na portáli eGovZmluvy, ktorý je určený na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov.

K zmluvám uzatvoreným Obecným úradom v Žaškove do 1. 4. 2012 sa dostanete po kliknutí na tento link.

K zmluvám uzatvoreným Obecným úradom v Žaškove po 1. 4. 2012 sa dostanete po kliknutí zde: Archív

logo

Rozšírené hľadanie
Neboli nájdené žiadne záznamy

Stránka: