Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Komisia na kontrolu vecí vo verejnom záujme

predseda komisie: Ivan Javornický

členovia komisie: Ivan Dzúrik, Milan Mikuš

Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych veci:

predseda komisie: Marian Lang

členovia komisie:  Mgr. Darina Balleková, Ing. Peter Farko, Mgr. Anna Punová, Jaroslav Bakoš

Komisia výstavby a rozvoja obce

predseda komisie: Ivan Dzúrik

členovia komisie: Marian Lang, Milan Mikuš, Martin Svitko,Ing. Anton Nemček, Vladimír Krška

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

predseda komisie: Ing. Anton Nemček

členovia komisie: Ivan Dzúrik, Mgr. Darina Balleková

Finančná komisia 

predseda komisie: Mgr. Darina Balleková

členovia komisie: všetci poslanci OZ,  Bc.Pavol Pikla

Komisia pre tvorbu monografie obce

predseda komisie: Mgr. Darina Balleková

členovia komisie: Ing. Anton Nemček, Ivan Dzúrik