Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: Ivan Javornický

členovia komisie: Zuzana Škutová, Vladimír Krška, RNDr. Tomáš Flajs, Ivan Dzúrik

Komisia pre financie a správu majetku

predseda komisie: Bc. Pavol Pikla

členovia komisie:  Mgr. Darina Balleková, Ing. Peter Farko, Ivan Javornický, Matúš Krška

Komisia pre výstavbu, územný plán a životné prostredie

predseda komisie: Vladimír Krška

členovia komisie: Ivan Dzúrik, Ivan Javornický,  Ján Strapec, Lukáš Mikuš

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch

predseda komisie: Bc. Marek Bajči

členovia komisie: Jaroslav Bakoš, RNDr. Tomáš Flajs

Komisia školstva, mládeže a sociálnych vecí

predseda komisie: Mgr. Darina Balleková

členovia komisie: Bc. Pavol Pikla, RNDr. Tomáš Flajs, Zuzana Škutová, Bc. Jana Surová, Emília Hanková, Ján Chlúda

Komisia pre tvorbu monografie obce

predseda komisie: Mgr. Darina Balleková

členovia komisie: Bc. Pavol Pikla, Ján Sopúch