Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Aktuality

07.07.2020

Informácia o doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“

Obec Žaškov ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. informuje verejnosť a oznamuje, že do Správy o hodnotení strategického dokumentu (DOPLNOK) „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní.

Detail

07.07.2020

Očkovanie psov proti besnote 1

Očkovanie psov proti besnote

RVPS v Dolnom Kubíne oznamuje, že v Žaškove sa bude vykonávať očkovanie psov proti besnote v dňoch 8. a 9. júla 2020.

Detail

06.07.2020

Odpočet spotreby elektriny v obci

v dňoch 8. a 9. júla 2020 (streda, štvrtok) v čase od 8,30 - 19,00 hod. a dňa 10. júla 2020 (piatok) v čase od 8,30 - 14,00 hod.

Detail

25.06.2020

obrázok

Žaškovský minimaratón 49. ročník - PRESUNUTÝ na 20.9.2020

Organizačný výbor v súvislosti so šíriacou sa "pliagou" COVID 19 rozhodol o presunutí podujatia z 5.7.2020 na termín 20.9.2020 (veríme, že toto rozhodnutie bolo správne) Deň Obce spojený so Žaškovským minimaratónom zrušený.

Detail

18.06.2020

Autobusové spoje v termíne od 22.6. do 30.6.2020

V zmysle uvoľňovania opatrení a otvorenia II. stupňa základných škôl a stredných škôl na celom území Žilinského kraja od 22. 06. 2020 vydal Úrad Žilinského samosprávneho kraja odporúčanie otvoriť stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti len v dňoch 29. 06. až 30. 06. 2020

Detail

10.06.2020

obrázok

Nové pravidlá pre ne/nosenie rúšok - od 10.6.2020

Rúško v exteriéri od stredy 10. júna od 6:00 nie je povinnosťou, ale odporúčaním

Detail

10.06.2020

Koronavírus - najnovšie opatrenia z 9.6.2020

Po rozkliknutí k nahliadnutiu: opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčania ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, najčastejšie otázky, dôležité linky a odkazy

Detail

04.06.2020

Cirkevné oznamy - zmena v podmienkach od 3.6.2020

S účinnosťou od 03. júna 2020 sa čiastočne uvoľňujú opatrenia pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania,sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

Detail

Fotogaléria

03.06.2020

Fašiangový sprievod dedinou 2020

Fašiangový sprievod dedinou 2020

Detail

03.06.2020

Fašiangový sprievod dedinou 2019

Fašiangový sprievod dedinou 2019

Detail

27.03.2020

Stolnotenisový turnaj DHZ - 29.2.2020

Stolnotenisový turnaj DHZ - 29.2.2020

Aj medzi členmi DHZ došlo k zmeraniu si schopností za "zelenými stolmi" a s celuloidovou loptičkou.

Detail

26.02.2020

Fašiangy 22.2.2020 - sprievod, karneval

Fašiangy 22.2.2020 - sprievod, karneval

Veľký sprievod, veľa krásnych masiek, dobrá nálada, srdeční ľudia. Toto všetko a veľa iného nás sprevádzalo počas Žäškovských fašángov. Vďaka zúčastneným maskám v sprievode sme vyhrali Putovný ozembuch dolnooravských fašiangov na 1 rok (zatiaľ)

Detail

25.02.2020

Výročná členská schôdza DHZ

Výročná členská schôdza DHZ

členovia DHZ Žaškov si pripomenuli aj 95. výročie založenia hasičstva v obci

Detail

Úradná tabuľa

Obec Žaškov

Obec sa nachádza na dolnej Orave, v doline Žaškovského potoka v Šípskej Fatre. Severozápadný okraj obce zasahuje až k rieke Orava. Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a od 8. až 9. storočia územie osídľovali Slovania. Stopy po slovanských opevneniach sa našli v lokalite pod Hrádkom, no niekoľko ďalších bolo lokalizovaných aj v okolitých obciach. Z týchto výšinných sídlisk sa už koncom 11. storočia ľudia presúvali do údolí, kde vznikali prvé súvislé osídlenia. Od 13. storočia prichádzali do regiónu ľudia zo susedného Liptova a Turca, ktorí tiež zakladali nové obce. V tom období už existovala cesta cez Komjatnú do Poľska.

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Základné informácie 

Samosprávný kraj             Žilinský  
Okres                            Dolný Kubín  
Región                         Dolná Orava  
Počet obyvateľov                   1642  
Rozloha                               2472 ha  
Prvá písomná zmienka        1388