Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

21.02.2024

Otvorenie Územného plánu obce Žaškov

Obec Žaškov dáva do pozornosti občanom, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 241/11/2024 otvára Územný plán obce Zmeny a doplnky č. 2. Z uvedeného dôvodu môžu občania svoje návrhy, pripomienky a žiadosti k zmene ÚPD doručiť na obecný úrad do 15. marca 2024.

Detail

05.02.2024

Oznámenie termínu a spôsobu náhrady za užívanie poľovného revíru

Náhrada za užívanie poľovného revíru za rok 2024 sa bude vyplácať v termínoch: 1.3.2024 a 8.3.2024 v poľovnom domčeku.

Detail

25.01.2024

obrázok

Výrub popod vysoké napätie

V čase od 26.1.2024 do 29.2.2024 bude v katastri obce spoločnosť PRES GREEN, s.r.o. vykonávať výrub náletových drevín a iných porastov popod vysoké napätie VVN 110 kV. Viac info po rozkliku.

Detail

15.01.2024

obrázok

Informácia o údržbe cesty III. triedy

Hlavná cesta v našej obci je cesta III. triedy s označením III/2256. O jej údržbu a správu sa stará Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správy ciest ŽSK.

Detail

27.11.2023

Zimná údržba komunikácií - autá do dvorov 1

Zimná údržba komunikácií - autá do dvorov-foto po rozkliku

Upozorňujeme vás, drahí spoluobčania, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá pred rodinnými domami na miestnych komunikáciách, pretože tým obmedzujete bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a takto zaparkované vozidlá taktiež spôsobujú problémy pri odhŕnaní snehu traktoru s radlicou. Viď foto

Detail

16.11.2023

obrázok

BUĎTE VIDITEĽNÍ - CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT

Výzva Obvodného oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín. Nie je hanbou nosiť reflexné prvky. Držme sa hesla: "Vidieť a byť videný".

Detail

15.11.2023

obrázok

Odpadové okienko - použité jedlé oleje a tuky

Viete, že použité jedlé oleje a tuky sa dajú recyklovať? Prakticky všetky potravinárske oleje a tuky používané v domácnosti možno recyklovať a môžu tak človeku znovu poslúžiť. Stačí ich zliať do obyčajnej PET fľaše a odniesť na zberný dvor.

Detail

Fotogaléria

Fašiangový karneval - 10.2.2024

Fašiangový karneval - 10.2.2024

Od najmenších krpcov, masiek od výmyslu sveta.....

Uvítanie detí do života 29.1.2024

Uvítanie detí do života 29.1.2024

.

Vianočná pohľadnica - súťaž

Vianočná pohľadnica - súťaž

Pozrite si všetky diela prihlásené do súťaže.