Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Sociálny podnik Žaškov, s. r. o., Registrovaný sociálny podnik

Sídlo: Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov

IČO: 53 487 389

DIČ: 2121396519

IČ DPH: SK2121396519

Dátum vzniku: 29.12.2020, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 76226/L

IBAN: SK81 5600 0000 0070 9696 9001

Konateľ: Ing. Anton Nemček

Kontakt: 0917 698 567, socialnypodnik@zaskov.sk

Osvedčenie o priznaní štatútu RSP: Osvedčenie o pridelení RSP (318.37 kB)

Zakladateľská listina: Zakladateľská listina (670.34 kB)

Smernica o zriadení poradného výboru: Smernica -poradný výbor (262.38 kB)

Niečo o nás

Čo ponúkame

Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. vykonáva nasledovné činnosti: starostlivosť o verejné priestranstvá obce, udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách a miestnom cintoríne, udržiavanie verejnej zelene a likvidácia nežiadúcich porastov, údržba miestnych komunikácií a chodníkov, zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, kosenie verejných priestranstiev, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce, interiérové stavebné a maliarske práce, čistiace a upratovacie služby, administratívne služby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Podnik zamestnáva občanov s trvalým pobytom v obci Žaškov, ktorí sa z rôznych dôvodov dlhodobo nedokázali uplatniť na trhu práce. Zamestnáva osoby, ktoré sú znevýhodnenými alebo zraniteľnými osobami. Tieto osoby sú zaradené do pracovného kolektívu, kde sa učia pracovnej morálke a návykom. V neposlednom rade – vytvorením pracovných miest podnik prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v obci.

povinné zverejňovanie