Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Miestne dane

Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak ste v roku 2021 nadobudli (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním)  nehnuteľnosť  (napr. pozemok, rodinný dom, byt, garáž,...) alebo nehnuteľnosť už nemáte  a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021, ste povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2021 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2022.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2022 na Obecnom úrade v Žaškove osobne alebo poštou na adresu OcU.

Vždy pri prevode nehnuteľnosti, t.j. nadobudnutie do vlastníctva - kúpa domu, pozemku a podobne a aj pri predaji, treba oznámiť obecnému úradu túto skutočnosť (vypísať daňové priznanie) VŽDY NAJNESKÔR do 31.1. po roku v ktorom skutočnosť nastala, aby bola daň z nehnuteľnosti správne vyrubená !!! Klinite pre zobrazenie celého oznamu. (180.79 kB)

Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecno-záväznom nariadení obce č. 5/2020

Tlačivá na stiahnutie

daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti, pes, automaty Stiahnuté: 373x | 13.01.2020

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 277x | 13.01.2020

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 278x | 03.08.2018

Stránka

  • 1