Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Miestne dane

Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2019.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2019 na Obecnom úrade v Žaškove. 

Vždy pri prevode nehnuteľnosti, t.j. nadobudnutie do vlastníctva - kúpa domu, pozemku a podobne a aj pri predaji, treba oznámiť obecnému úradu túto skutočnosť (vypísať daňové priznanie, doložiť list vlastníctva) VŽDY NAJNESKÔR do 31.1. po roku v ktorom skutočnosť nastala, aby bola daň z nehnuteľnosti správne vyrubená!!!  Kliknite pr zobrazenie viac informácií....

Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecno-záväznom nariadení obce (vo formáte .pdf). otvoriť vzn

Tlačivá na stiahnutie

daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 98x | 10.01.2019

potvrdenie podania daňového priznania Stiahnuté: 89x | 03.08.2018

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 89x | 03.08.2018

Stránka

  • 1