Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Zástupca starostu obce

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  § 13b Zastupovanie starostu, odsek 1)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Pre volebné obdobie r. 2022 - 2026 bola starostom obce poverená zastupovaním starostu poslankyňa obecného zastupiteľstva

MGR. DARINA BALLEKOVÁ

Poverenie zástupcu starostu.pdf (816.56 kB)

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce (august 2023)

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce (september 2023)

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce (december 2023) 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce (február 2024) 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce (marec 2024) 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce (apríl 2024)