Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

(vývoz, zber, triedenie odpadu)

 

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram na rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2018.


ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 28,08%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je 10,00 EUR/tona.

Úoveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

                                                                                                     

                                                                                                         

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2020: 19,50 €/osoba/rok

Vývoz komunálneho odpadu podľa počtu osôb

 • 1-2 osoby - 1x mesačne (kuka nádoba označená žltou farbou)

 • 3-6 osôb - 2x mesačne (kuka nádoba označená červenou farbou)

 • 7 a viac osôb - každý týždeň (kuka nádoba označená zelenou farbou)

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec, ktoré sú k dispozícii na Obecnom úrade.

Plán vývozu plastov na rok 2020 tu k nahliadnutiu:

 

Sklo sa zbiera do zberných nádob rozmiestnených v obci.

Nebezpečný elektronický odpad sa vyváža približne 2krát ročne. Vývoz je oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu. Nebezpečný elektronický odpad sa delí podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 208/2005 Z.z.

 • Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče

 • Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče

 • Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

 • Kategória č. 4: Spotrebná elektronika

 • Kategória č. 5: Svetelné zdroje

 • Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

 • Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 • Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia

 • Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 • Kategória č. 10: Predajné automaty

Vývoz všetkého odpadu (komunálny aj separovaný) zabezpečuje firma Brantner FATRA s.r.o., Tehelná 1, 036 01 Martin

Separovaný zber

Letak firmy Brantner na zorientovanie sa v separovani odpadov. Triedenie komunálneho odpadu pomáha zlepšovať naše životné prostredie. zobraziť leták

Oznam

Firma Brantner Fatra, s.r.o. za účelom zefektívnenia a skvalitnenia poskytovania služieb – t.j. vývozu komunálneho odpadu žiada občanov, aby v deň vývozu komunálneho odpadu v čase od 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby ku krajnici hlavnej cesty alebo ku krajnici miestnych komunikácií. 

Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené, sa dodatočný vývoz neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.

Výzvy

Touto cestou vyzývame a prosíme občanov našej obce, aby svoj komunálny odpad T R I E D I L I (plasty – zbierať do žltých plastových vriec, ktoré sú k dispozícii na obecnom úrade; elektroodpad sa tiež zbiera samostatne 2x do roka; sklo odovzdávame do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, papier zvlášť, textil zvlášť a pod.)..

Za likvidáciu odpadu, ktorý je triedený (separovaný) obec platí menej finančných prostriedkov firme, ktorá tento odpad likviduje a "ušetrené" finančné prostriedky tak môže obec využiť na iný účel v oblasti hospodárenia s odpadom. zobraziť plagát

 Ďakujeme za pochopenie. 

V obci sú umiestnené kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky

"Máte radi prírodu? Správajme sa ekologicky. Naplňte ma. Hádzaním oblečenia do kontajnerov chránime životné prostredie, platíme menej za odvoz odpadkov, pomáhame ľuďom v núdzi." zobraziť viac informácií