Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

(vývoz, zber, triedenie odpadu)

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2019.

 

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2019

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram na rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2018.


ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 28,08%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je 10,00 EUR/tona.

Úoveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

                                                                                                     

                                                                                                         

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2020: 19,50 €/osoba/rok

Vývoz komunálneho odpadu podľa počtu osôb

 • 1-2 osoby - 1x mesačne (kuka nádoba označená žltou farbou)

 • 3-6 osôb - 2x mesačne (kuka nádoba označená červenou farbou)

 • 7 a viac osôb - každý týždeň (kuka nádoba označená zelenou farbou)

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec, ktoré sú k dispozícii na Obecnom úrade.

Plán vývozu plastov na rok 2020 tu k nahliadnutiu:

 

Sklo sa zbiera do zberných nádob rozmiestnených v obci.

Nebezpečný elektronický odpad sa vyváža približne 2krát ročne. Vývoz je oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu. Nebezpečný elektronický odpad sa delí podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 208/2005 Z.z.

 • Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče

 • Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče

 • Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

 • Kategória č. 4: Spotrebná elektronika

 • Kategória č. 5: Svetelné zdroje

 • Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

 • Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 • Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia

 • Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 • Kategória č. 10: Predajné automaty

Vývoz všetkého odpadu (komunálny aj separovaný) zabezpečuje firma Brantner FATRA s.r.o., Tehelná 1, 036 01 Martin

Separovaný zber

Letak firmy Brantner na zorientovanie sa v separovani odpadov. Triedenie komunálneho odpadu pomáha zlepšovať naše životné prostredie. zobraziť leták

Oznam

Firma Brantner Fatra, s.r.o. za účelom zefektívnenia a skvalitnenia poskytovania služieb – t.j. vývozu komunálneho odpadu žiada občanov, aby v deň vývozu komunálneho odpadu v čase od 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby ku krajnici hlavnej cesty alebo ku krajnici miestnych komunikácií. 

Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené, sa dodatočný vývoz neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.

Výzvy

Touto cestou vyzývame a prosíme občanov našej obce, aby svoj komunálny odpad T R I E D I L I (plasty – zbierať do žltých plastových vriec, ktoré sú k dispozícii na obecnom úrade; elektroodpad sa tiež zbiera samostatne 2x do roka; sklo odovzdávame do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, papier zvlášť, textil zvlášť a pod.)..

Za likvidáciu odpadu, ktorý je triedený (separovaný) obec platí menej finančných prostriedkov firme, ktorá tento odpad likviduje a "ušetrené" finančné prostriedky tak môže obec využiť na iný účel v oblasti hospodárenia s odpadom. zobraziť plagát

 Ďakujeme za pochopenie. 

V obci sú umiestnené kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky

"Máte radi prírodu? Správajme sa ekologicky. Naplňte ma. Hádzaním oblečenia do kontajnerov chránime životné prostredie, platíme menej za odvoz odpadkov, pomáhame ľuďom v núdzi." zobraziť viac informácií