Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Novú právnu normu Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. januára 2019 a účinnosť nadobudla 1. marca 2019.

Zamestnanci a osoby v inom obdobnom vzťahu s úradom majú mať možnosť bezpečne, s dôverou a bez obáv z postihu oznámiť akúkoľvek nekalú praktiku, s ktorou sa stretnú pri výkone svojej práce.

Zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór obce Žaškov

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

  • Oznámenie možno podať zodpovednej osobe na adresu: Hlavná kontrolórka obce Žaškov

                                                                                                                              Hlavná 112/106

                                                                                                                              027 21  Žaškov

             alebo do podateľne zamestnávateľa, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Obálka                      s oznámením musí byť označená „OZNÁMENIE  - PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ – NEOTVÁRAŤ“

  • Oznámenie ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby. 
  • Oznámenie elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby kontrolor@zaskov.sk  

Smernica 6/01/2023 o protispoločenskej činnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 261.38 kB