Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pojazdný mliečny automat - posunutie času predaja 1

Pojazdný mliečny automat - posunutie času predaja

Prevádzkovateľ pojazdného mliečneho automatu oznamuje, že od 01.02.2021 sa mení čas predaja s 10 minútovým posunom a to nasledovne: 4. autobusová zastávka - 14.10 až 14.30 hod., pri obecnom úrade 14.35 až 14.45 hod.

celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
obrázok

Nezabudnite - priznanie k dani z nehnuteľností, za psa na rok 2021

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak ste v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemáte (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2020 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2021.
Daň za psa - ak ste v priebehu roka 2020 psa nadobudli alebo ho už nemáte a zmenu ste ešte nenahlásili, urobte tak podaním priznania k dani za psa do 31.01.2021. celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
Zimná údržba komunikácií - autá do dvorov 1

Zimná údržba komunikácií - autá do dvorov

Upozorňujeme vás, drahí spoluobčania, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá pred rodinnými domami na miestnych komunikáciách, pretože tým obmedzujete bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a takto zaparkované vozidlá taktiež spôsobujú problémy pri odhŕnaní snehu traktoru s radlicou. celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
obrázok

Koronavírus - opatrenia, informácie

Po rozkliknutí k nahliadnutiu: opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčania ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, najčastejšie otázky, dôležité linky a odkazy celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Obecný úrad - zmena úradných hodín od 13.10.2020

Oznamujeme vám, že v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a v nadväznosti na opatrenia vydané ÚVZ SR bude obecný úrad od 13.10.2020 až do odvolania pre verejnosť otvorený nasledovne: celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná