Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

Koronavírus - najnovšie opatrenie z 25.5.2020

Po rozkliknutí k nahliadnutiu: opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčania ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, najčastejšie otázky, dôležité linky a odkazy celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Rúška dole - ale nie všetci a všade - od 20.5.2020 čiastočné uvoľnenie

Šály, šatky a najmä rúška. Symbol boja proti pandémii môže od stredy 20.5.2020 z tváre preč. Povinnosť chrániť si ústa a nos sa totiž zmierňuje.
Povinnosť mať zakryté ústa a nos tak platí pri cestovaní v hromadnej doprave či pri nakupovaní. To znamená, ak ideme dovnútra budovy, kde sa pohybuje verejnosť, rúško zostáva naďalej našou súčasťou. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

ZBER ELEKTROODPADU - 26.5. - 28.5.2020

Elektroodpad môžete doniesť a sústrediť do nového zberného dvora na Družstevnej ulici: celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena cestovných poriadkov v Žilinskom kraji od 18.5.2020

na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava od pondelka 18. mája 2020 premávať v štandardnom prázdninovom režime bez redukcie vybraných spojov. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Cirkevné oznamy - od 6.5.2020 bohoslužby povolené - s podmienkami !!

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:
celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Žaškov šk. rok 2020/2021

Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa zápis uskutoční osobným doručením prihlášky za dodržania preventívnych opatrení (rúško na tvár, rukavice)do materskej školy dňa 29. mája 2020 v čase od 12,00 hod. do 16,00 hod. alebo v inom termíne po dohode na tel.čísle 0918 077 610.
celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zápis žiakov na nový šk. r. 2020/21 do SZUŠ Jánoš

Súkromná základná umelecká škola Jánoš Vás pozýva na zápis: hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor.
Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Michal Vrbka

Rozhlas v mobile - mobilná aplikácia

Aplikácia najmä pre tých občanov, čo pre rôzne dôvody nepočujú hlásenie obecného rozhlasu aj tých čo chcú o všetkom vedieť. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

BUĎTE VIDITEĽNÍ - CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT

Výzva Obvodného oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Plagát

Polícia upozorňuje - Pozor na vykrádačov !

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnostnou situáciou v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
certiifkát

Ocenenie - najtransparentnejšia a najotvorenejšia obec v okrese Dolný Kubín

Naša obec získala v súvislosti s projektom "Otvorené mestá a obce - mapa transparentnosti ŽSK" certifikát, ktorý nás zariadil medzi 3 najtransparentnejšie a najotvorenejšie samosprávy okresu Dolný Kubín. Projekt sa realizoval v rokoch 2018-2019 a hodnotená bola otvorenosť a transparentnosť webových stránok samospráv ŽSK celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Kominy a vykurovacia sezóna

Začiatok vykurovacej sezóny - odporúčania hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v čase vykurovacej sezóny. celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Nový zberný dvor je už v prevádzke

Od 10.04.2019 je otvorený nový zberný dvor na konci obce pri poľnohospodárskom družstve
celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Naša obec ako člen združenia EKOCENTRUM Dolná Orava je zapojená do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava. Združenie získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019 1

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2019.. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod video celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: