Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

Obmedzenie vychádzania počas veľkonočných sviatkov

Pozrite si schválené uznesenie vlády SR celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Nevozme odpad za dedinu !

V čase, keď zmizol sneh, objavili sa krásne slnečné dní, ľudia sú pre obmedzenia viac doma, sa na obecnom úrade množia upozornenia občanov bývajúcich v okrajových častiach obce, že sa zvýšil pohyb áut a traktorcov s vozíkmi smerujúcimi s odpadom rôzneho typu (stavebného, komunálneho, ale aj nebezpečného elektro-odpadu...) vyše dediny do prírody, za obec, hocikde kde je to práve „vhod". Ide hlavne o tieto lokality: Kamenec, tzv. TESCO vo Federé rovni, cesta do Dierovej za Úradníčkovcami, Tepeľ, okolie cesty do Lazu. Takto nelegálne uložený odpad je nebezpečný pre prírodu, pre divo žijúcu zver ale v prvom rade pre nás ľudí samotných! Nebezpečenstvo spočíva vo forme rôznych nákaz, je tu možnosť samovznietenia, úniku nebezpečných chemických látok do ovzdušia, do pôdy, do povrchových alebo podzemných vôd. pokračovanie nižšie celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Ochrana úst a nosa na verejnosti - od 24.3.2020 povinnosť pre všetkých !!!!

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích
ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
(Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR) celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus - opatrenia, nariadenia....

Po rozkliknutí k nahliadnutiu: odporúčania ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR, najčastejšie otázky, dôležité linky a odkazy celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Séria nových opatrení po zasadnutí Ústredného krízového štábu

KORONAVÍRUS: NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Pošta Žaškov - od 23.3.2020 zmena otváracích hodín od 08.00 do 10.00 hod

V záujme ochrany zdravia zamestnancov pošty s účinnosťou od 23.3.2020 budú otváracie hodiny pošty v Žaškove každý deň od 08.00 hod do 10.00 hod. Samozrejme ostatné opatrenia ochrany zdravia na pošte (ochrana úst a nosa, vstup po jednom, zbytočne sa nezdržovať v hlúčikoch, dodržiavať odstup aspoň 1,5 m ) a všade inde zostávajú v platnosti celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena cestovných poriadkov v Žilinskom kraji od 23.3.2020, oznam železníc

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  vládou SR,  s cieľom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19, celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Rozhlas v mobile - mobilná aplikácia

Aplikácia najmä pre tých občanov, čo pre rôzne dôvody nepočujú hlásenie obecného rozhlasu aj tých čo chcú o všetkom vedieť. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Úprava úradných hodín Obecného úradu a Spoločného stavebného úradu cez stránkové dni od 16.3.2020

Vážení spoluobčania,

na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky vzniknutej na základe výskytu nebezpečného vírusu COVID 19 na Slovensku Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme dodržiavali všetky nariadenia súvisiace s predchádzaním rozširovania koronavírusu. Všetky usmernenia a nariadenia, ktoré sme obdržali sú zverejnené na webovej stránke obce Žaškova a úradnej tabuli v obci.
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Zubné ambulancie - dôležitý oznam

Zubné ambulancie oznamujú svojím pacientom, že do odvolania budú poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Cirkevné oznamy - zrušenie verejných bohoslužieb od 10.3.2020

Na základe odporúčaní sa rušia všetky verejné bohoslužby (nedeľné aj v týždni) a s tým spojené stretnutia, vyučovanie. O ďalších zmenách budete informovaní na obecnej stránke, prípadne na nástenkách pred kostolmi. Rozhodnutia, vyhlášky sú v ozname Koronavírus. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

DHZ Žaškov - povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2020

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov, upozorňuje svojich členov na povinnosť zaplatenia členského príspevku na rok 2020. Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze, konanej 15. februára 2020, bol schválený členský príspevok DHZ nasledovne celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

BUĎTE VIDITEĽNÍ - CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT

Výzva Obvodného oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Plagát

Polícia upozorňuje - Pozor na vykrádačov !

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnostnou situáciou v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
certiifkát

Ocenenie - najtransparentnejšia a najotvorenejšia obec v okrese Dolný Kubín

Naša obec získala v súvislosti s projektom "Otvorené mestá a obce - mapa transparentnosti ŽSK" certifikát, ktorý nás zariadil medzi 3 najtransparentnejšie a najotvorenejšie samosprávy okresu Dolný Kubín. Projekt sa realizoval v rokoch 2018-2019 a hodnotená bola otvorenosť a transparentnosť webových stránok samospráv ŽSK celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Kominy a vykurovacia sezóna

Začiatok vykurovacej sezóny - odporúčania hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v čase vykurovacej sezóny. celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Nový zberný dvor je už v prevádzke

Od 10.04.2019 je otvorený nový zberný dvor na konci obce pri poľnohospodárskom družstve
celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Naša obec ako člen združenia EKOCENTRUM Dolná Orava je zapojená do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava. Združenie získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019 1

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2019.. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod video celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Lucie Ducháčková

Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: