Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

obrázok

Skontrolujte si občianske preukazy !

Aj súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sú vyhlásené na deň 29.10.2022, dávame do pozornosti, aby ste si skontrolovali svoje občianske preukazy. celý text

ostatné, náš tip | 24. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
Výstavba kanalizácie v obci - oznámenie 1

Výstavba kanalizácie v obci


ostatné, náš tip | 19. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Urbár PS Žaškov - uzatváranie nájomných zmlúv

V roku 2016 sa uskutočnila v obci Žaškov komasácia pozemkov. Na základe vykonanej komasácie boli niektoré pozemky vedené ako trvalé trávne porasty preklasifikované na lesné pozemky.
celý text

ostatné | 7. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
logo

51. Žaškovský minimaratón - výsledky

Ďalší ročník už z druhej päťdesiatky úspešne za nami.... celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
obrázok

Odpadové okienko - použité jedlé oleje a tuky

Viete, že použité jedlé oleje a tuky sa dajú recyklovať?
Prakticky všetky potravinárske oleje a tuky používané v domácnosti možno recyklovať a môžu tak človeku znovu poslúžiť. Stačí ich zliať do obyčajnej PET fľaše a odniesť na zberný dvor.
celý text

ostatné, náš tip | 6. 6. 2022 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná