Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

Zomreli - Zuzana Zelinová 18.10.2020

Posledná rozlúčka so zosnulou spoluobčiankou bude dňa 20.10.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Žaškove celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Prerušenie distribúcie elektriny - 21.10.2020

Oznamujeme vám, že dňa 21.10.2020 v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod. bude v obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to: od čísla domu 315 (od Sokolov) až na koniec obce spolu so všetkými susediacimi ulicami (Družstevná, Roveň, Majdovská a časť Kozlovskej celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Prerušenie distribúcie elektriny - 22.10.2020

Oznamujeme vám, že dňa 22.10.2020 v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod. bude v obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to od začiatku obce po stred dediny - po ulicu Babicovskú a Do jarku celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Prasacia amnestia - povinnosť registrácie chovu ošípaných

Drobnochovatelia ošípaných by mali využiť do 23. októbra z dôvodu afrického moru ošípaných (AMO) "amnestiu" na registráciu svojich doteraz neregistrovaných chovov. Uviedol to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO). Po 26. októbri im za neregistrované chovy prasiat hrozia podľa neho od veterinárov pokuty v stovkách až tisícoch eur. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Kuchynský odpad - od 1.1.2021

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len zákon) a Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. (ďalej len vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch priniesli pre obce a občanov novú povinnosť platnú od 1.1.2021 a to triediť samostatne biologicky rozložiteľné odpady (zelený odpad – tráva, lástie,...) a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady (BRKO alebo jednoducho povedané pomyje) vo všetkých domácnostiach. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Obecný úrad - zmena úradných hodín od 13.10.2020

Oznamujeme vám, že v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a v nadväznosti na opatrenia vydané ÚVZ SR bude obecný úrad od 13.10.2020 až do odvolania pre verejnosť otvorený nasledovne: celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Koronavírus - najnovšie opatrenia platné od 15.10.2020

Po rozkliknutí k nahliadnutiu: opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčania ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, najčastejšie otázky, dôležité linky a odkazy celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Žaškovský minimaratón 49. ročník - výsledky

Ďalší ročník, aj keď v náhradnom termíne a trochu inej atmosfére poznačenej všade skloňovaným vírusom je úspešne za nami. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

Nosenie rúšok - od 15.10.2020

Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich.

Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1

SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor hodnotných informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie štátu, sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Michal Vrbka

Rozhlas v mobile - mobilná aplikácia

Aplikácia najmä pre tých občanov, čo pre rôzne dôvody nepočujú hlásenie obecného rozhlasu aj tých čo chcú o všetkom vedieť. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
obrázok

BUĎTE VIDITEĽNÍ - CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT

Výzva Obvodného oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Plagát

Polícia upozorňuje - Pozor na vykrádačov !

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnostnou situáciou v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
certiifkát

Ocenenie - najtransparentnejšia a najotvorenejšia obec v okrese Dolný Kubín

Naša obec získala v súvislosti s projektom "Otvorené mestá a obce - mapa transparentnosti ŽSK" certifikát, ktorý nás zariadil medzi 3 najtransparentnejšie a najotvorenejšie samosprávy okresu Dolný Kubín. Projekt sa realizoval v rokoch 2018-2019 a hodnotená bola otvorenosť a transparentnosť webových stránok samospráv ŽSK celý text

ostatné | 1. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Kominy a vykurovacia sezóna

Začiatok vykurovacej sezóny - odporúčania hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v čase vykurovacej sezóny. celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Nový zberný dvor je už v prevádzke

Od 10.04.2019 je otvorený nový zberný dvor na konci obce pri poľnohospodárskom družstve
celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Naša obec ako člen združenia EKOCENTRUM Dolná Orava je zapojená do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava. Združenie získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019 1

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2019.. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod video celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: