Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2023

Schválený rozpočet obce Žaškov na roky 2023 - 2025 Stiahnuté: 21x | 15.12.2022

2022

Schválený rozpočet obce Žaškov na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 77x | 17.12.2021

2021

Schválený rozpočet obce Žaškov na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 132x | 15.12.2020

2020

Schválený rozpočte obce Žaškov na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 217x | 17.12.2019

2019

Schválený rozpočet na roky 2019, 2020, 2021 Stiahnuté: 257x | 30.01.2019

2018

schválený rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 266x | 13.08.2018

2017

Plnenie rozpočtu obce Žaškov za rok 2017 Stiahnuté: 301x | 13.08.2018

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov za rok 2017 Stiahnuté: 258x | 13.08.2018

2016

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov za rok 2016 Stiahnuté: 249x | 13.08.2018

Plnenie rozpočtu obce Žaškov za rok 2016 Stiahnuté: 291x | 13.08.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2017, 2018 a 2019 Stiahnuté: 285x | 13.08.2018

2015

Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Žaškov za rok 2015 Stiahnuté: 228x | 13.08.2018

Plnenie rozpočtu obce Žaškov za rok 2015 Stiahnuté: 308x | 13.08.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2016, 2017 a 2018 Stiahnuté: 260x | 13.08.2018

2014

Schválený rozpočet obce na roky 2015, 2016 a 2017 Stiahnuté: 267x | 13.08.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2014 Stiahnuté: 268x | 13.08.2018

2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 273x | 13.08.2018

2012

Programový rozpočet obce Žaškov na rok 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 308x | 13.08.2018

2011

Programový rozpočet obce Žaškov na rok 2011, 2012, 2013 Stiahnuté: 261x | 13.08.2018

Stránka

  • 1