Obsah

Predaj mlieka z pojazdného mliekomatu

Časový harmonogram predaja mlieka z pojazdného mliekomatu, platný od 1. 9. 2017:

Streda

od 14:00 hod. do 14:20 hod. - 4. autobusová zastávka

od 14:25 hod. do 14:35 hod. - pred Obecným úradom