Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Pozvánka na zasadnutie komisie (neverejné zasadnutie)- 20.5.2024 Stiahnuté: 7x | 15.05.2024

Zápisnica komisie zo dňa 16.02.2023 Stiahnuté: 100x | 01.03.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 19.05.2023 Stiahnuté: 93x | 23.05.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 20.5.2024 Stiahnuté: 0x | 27.05.2024

Komisia pre financie a správu majetku

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie - 21.07.2023 Stiahnuté: 60x | 20.09.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie - 22.09.2023 Stiahnuté: 44x | 20.09.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie - 28.11.2023 Stiahnuté: 59x | 23.11.2023

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie - 16.05.2024 Stiahnuté: 14x | 10.05.2024

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 21.07.2023 Stiahnuté: 71x | 27.07.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 22.09.2023 Stiahnuté: 57x | 09.10.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 28.11.2023 Stiahnuté: 55x | 12.12.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 16.05.2024 Stiahnuté: 10x | 24.05.2024

Komisia pre výstavbu, územný plán a životné prostredie

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie Stiahnuté: 69x | 14.08.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie Stiahnuté: 69x | 14.08.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie Stiahnuté: 75x | 20.04.2023

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie Stiahnuté: 32x | 23.10.2023

Pozvánka na 5. zasadnutie komisie - 05.12.2023 Stiahnuté: 34x | 29.11.2023

Pozvánka na 6. zasadnutie komisie - 21.05.2024 Stiahnuté: 7x | 16.05.2024

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 24.04.2023 Stiahnuté: 73x | 09.05.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 25.10.2023 Stiahnuté: 48x | 27.10.2023

Stránka