Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zápisnica komisie zo dňa 16.02.2023 Stiahnuté: 63x | 01.03.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 19.05.2023 Stiahnuté: 46x | 23.05.2023

Komisia pre financie a správu majetku

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie - 21.07.2023 Stiahnuté: 32x | 20.09.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie - 22.09.2023 Stiahnuté: 26x | 20.09.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie - 28.11.2023 Stiahnuté: 9x | 23.11.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 21.07.2023 Stiahnuté: 39x | 27.07.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 22.09.2023 Stiahnuté: 29x | 09.10.2023

Komisia pre výstavbu, územný plán a životné prostredie

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie Stiahnuté: 47x | 14.08.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie Stiahnuté: 47x | 14.08.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie Stiahnuté: 50x | 20.04.2023

Pozvánka na 4. zasadnutie komisie Stiahnuté: 14x | 23.10.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 28.03.2023 Stiahnuté: 37x | 09.05.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 30.03.2023 Stiahnuté: 48x | 09.05.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 24.04.2023 Stiahnuté: 50x | 09.05.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 25.10.2023 Stiahnuté: 15x | 27.10.2023

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch

Pozvánka na 1. zasadnutie komisie - 20.07.2023 Stiahnuté: 37x | 14.08.2023

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 20.07.2023 Stiahnuté: 26x | 27.07.2023

Komisia školstva, mládeže a sociálnych vecí

Zápisnica komisie zo dňa 21.03.2023 Stiahnuté: 72x | 30.03.2023

Komisia pre tvorbu monografie

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 17.08.2023 Stiahnuté: 29x | 22.08.2023

Zápisnica komisie zo dňa 06.03.2023 Stiahnuté: 44x | 30.03.2023

Stránka