Obsah

Organizácie

Folklórny súbor Trnkári

Od začiatkov po súčasnosť folklórnej skupiny

       FS Trnkári pôsobí v obci už 65 rokov. K oživeniu zvykov a ich nácvikom došlo v roku 1958, keď učiteľ Ján Furinda začal po dedine zbierať podklady na nácvik starodávnej žaškovskej svadby. Pomáhala mu aj Katarína Hrašková, ktorá sa potom stala aj prvou vedúcou novovzniknutej folklórnej skupiny. S hudobnými úpravami pomáhal skladateľ Pavol Tonkovič. So zakladaním skupiny v tom čase pomohli Ján Suroviak a Michal Adamec. Žaškovská svadba bola nacvičená dva krát ako celovečerný program a trvala tri hodiny.

       Do roku 1977 žil folklór v obci len sporadicky, činnosť FS sa skvalitnila po začatej spolupráci s Ing. Viliamom Gruskom, ktorý usmerňoval pôsobenie tohto súboru až do konca svojho života, za čo sme mu nesmierne vďační. Náš folklórny materiál zviditelnil na najväčších festivaloch v Detve, vo Východnej, Strážnici, Jánošíkových dňoch v Terchovej, kde boli Žaškovci pravidelnými účinkujúcimi. Od roku 1978 viedol FS Jaroslav Zápotočný, skupina mala 25 stabilných členov , nacvičila rôzne pásma a zúčastňovala sa vystúpení doma aj v zahraničí, každoročne nechýbali na Podroháčskych slávnostiach a Oravskom jarmoku. Urobila množstvo nahrávok v slovenskom rozhlase a televízii / Matelko, Žaškovské kolovraty, Lastovička/ a pravidelne prispievali programom na plese Oravcov a na Slovenských večeroch v Bratislave.

      Súbor doprevádzala ľudová hudba bratov Hraškovcov, Ján Suroviak, Ondrej Sokol, Stano Babic, Ondrej Chovan, Ondrej Hraško ml., sestry Zápotočné a priebežne sa vystriedalo množstvo mladých muzikantov. V tomto období sa súbor volal Žaškovan.

      V spolupráci s Viliamom Gruskom boli uvedené veľké javiskové programy: Pocta žaškovským muzikantom, Žaškovské reminiscencie, Trnkovanie pri cimbale, Uvádzanie žaškovských piesní do života na prvom CD Cez ten Žaškov a Žaškovská svadba. V tomto období súboru hudobne výrazne pomohol a doteraz pomáha Leoš Vajdulák z Dolného Kubína, ktorý vytvoril úpravy a podklady na obidva CD nosiče. Tie sa nahrávali v ZUŠ Petra Bohúňa a dokončovali v nahrávacom štúdiu Rosťa Pavlíka v Tvrdošíne.

      Súbor hosťoval v Dánsku, Juhoslávii, Hanburgu, Poľsku a každoročne sa zúčastňuje na folklórnych festivaloch po celom Slovensku. Od roku 2020 sme prepojili družbu s Moravským Žižkovom aj cez folklór a s Oravskými richtármi sme skladali program Cez oravské chotáre v Hrušove. V súčasnosti pôsobí pod vedením Mgr. Márie Langovej, ktorá vystriedala Zuzanu Babiakovú a má 30 stabilných členov, úzko spolupracuje s detským súborom Trnkárik. Vedúcou hudby je Zuzka Zápotočná- Kubačková, poradcom je stále Jaro Zápotočný, ktorý poradí, usmerní a hlavne potiahne v speve našich chlapov ,organizačne vypomáha Miroslav Záň. Naša základňa sa stále rozširuje aj mení, hlavne medzi mladými, ktorí prichádzajú, odchádzajú a niektorí aj ostávajú. Najnovšie máme nacvičené Kršteňä v Žaškove, Košieľka bielená, Na salaši, Svadba, Fašängy, Práčky, Muzika na srepčäke moste...  Folklór v Žaškove snáď nezahynie, lebo má nových nasledovateľov v hojnom počte v detskom súbore Trnkárik pri našej Základnej škole, ktorý tiež vedie Mária Langová.

 

Účinkujúci vo folklórnom súbore TRNKÁRI

Speváci a tanečníci:

Jaroslav Zápotočný Zuzana Babiaková Mária Langová
Marian Lang Denisa Záňová Miroslav Záň
Katarína Laurová Ján Laura Eva Valeková
Peter Valek Ružena Langová Maroš Lang
Zdenka Chmarová Patrik Svorenčík Renata Mikolajčíková
Martin Mikolajčík Barbora Jancková Veronika Strapcová
Aneta Furindová Martina Kyselová Michaela Kyselová
Martina Pavlovčíková Braňo Paluga Viktória Gallisová
 

Hudba:

Zuzka Kubačková  
 Stano Babic René Čierny
Daniel Brodňanský  Jaroslav Nemček st.
Sára Javornická  

Z histórie folklóru v Žaškove

 • 1957-1958 Ján Furinda zbiera vinše na nácvik žaškovskej svadby

 • Vznik folklórnej skupiny - 1967 – vedúca Katarína Hrašková

 • Nácvik druhej žaškovskej svadby v divadelnej podobe

 • 1977 – príchod a spolupráca s Viliamom J. Gruskom

 • 1979 –vedúci Jaroslav Zápotočný

 • Jadro folklórnej skupiny tvorili rodiny Zápotočná, Strapcová, Mišurová, Babicová.

 • Počet členov okolo 35.

 • Ľudová hudba pod vedením bratov Hraškovcov.

 • Od tohto obdobia sa datuje aj detský folklór v spolupráci Jána Suroviaka a Boženy Havkovej

Účinkovanie v programoch na Orave

 • fašiangy v Žaškove

 • Postupová súťaž Oravské Veselé

 • MsKs družba Dolný Kubín a Pelhřimov ČR

 • Súťaž v Liptovskom Mikuláši

 • Dni obce Dlhá

 • Deň obce Žaškov

 • Bačovská dni Malatiná

 • Podroháčske slávnosti

 • Párnickô švábkoranä

 • Dožinky Rosina pri Žiline

 • Úcta k starším v Žaškove

 • Fotenie krojov do knihy

 • Oravské Vianoce v MsKs Dolný Kubín

Rozhlasové a TV programy

 • Prenosy z Východnej, Detvy, Strážnice

 • Klenotnica ľudovej kultúry

 • Nahrávky piesní na platňu Orava

 • Nahrávky piesní pre program Ežo a Gábor Vlkolínsky

 • Nahrávka piesní pre rozhlasový program Roháčska nevesta

 • Nahrávanie v rozhlase

 • Nahrávanie pre TV program Lastovička

 • Učinkovanie v programe Matelko

 • Nahrávanie pre SAV

 • Nahrávanie kolied pre Slov.rozhlas

 • Film Žaškovské kolovraty

 • CD Cez ten Žaškov

 • Príprava CD Žaškovská svadba

Účinkovanie na festivaloch na Slovensku a v zahraničí 

 • Juhoslávia - 1984

 • Poľsko - 1991

 • Slávnosti pod Poľanou Detva

 • Folklórny festival Východná

 • Folklórny festival Strážnica

 • Celoslovenská prehliadka dedinského folklóru - 1982

 • Družobné slávnosti Pelhřimov

 • Vysokoškolské kluby v Bratislave

 • Večer Oravcov Bratislava

 • Kongres ortopédov Podbanské

 • Matičné slávnosti Martin

 • Jánošíkove dni v Terchovej

 • Turčianske slávnosti

 • Dni kolied kresťanov Slovenska

 • Rodostrom slovenčiny

 • Rodostrom národa

 • Hviezda tisícročia

 • Syn slnka národa

 • Básnik hľadá cesty

 • Hamburg - 1999

 • Dánsko - 2005