Obsah

Organizácie

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Žaškove sa nachádza v areáli ZŠ v Žaškove (v budove telocvične). Otváracie hodiny knižnice: každý utorok v čase od 14:00 do 16:00 hod.

 

kniznica_1  kniznica_2

Je kultúrnym stánkom pre obyvateľov Žaškova, kde získavajú veľa informácií a nové poznatky nielen najmladší, ale i mladí či starší čitatelia. Takto sa už i malé deti učia k láske ku knihám, podporuje sa individuálne vzdelávanie a sebavzdelávanie a vytvára sa príležitosť pre tvorivý rozvoj osobnosti. Každý čitateľ si v obecnej knižnici príde na svoje: najmladší a deti čítajú rozprávky a encyklopédie, mladí čitatelia povinnú literatúru, krásnu, dobrodružnú a náučnú, dospelí a najstarší čitatelia náučnú a krásnu literatúru.

Cena kníh neustále rastie, mnohí ľudia si ich nemôžu kúpiť a jedinou možnosťou ako sa ku knihe môžu dostať, je práve návšteva obecnej knižnice. Našou snahou je zvýšiť záujem detí a mládeže o čítanie kníh a naučiť ich čítať s porozumením, čo je problémom našej dnešnej populácie. To sa nám darí, pretože deťom a mládeži poskytujeme aktuálne informačné zdroje a pri návšteve knižnice nájdu to, čo ich zaujíma.

V súčasnosti je dôležité, aby sa skladba knižničného fondu aktualizovala a aby sa skvalitňoval aj fond krásnej a náučnej literatúry. Každý rok je preto knižnica dopĺňaná novými knihami v sume 332 eur z rozpočtu Obecného úradu v Žaškove. V roku 2007 sme podali na MK SR projekt pod názvom "Knihy – rozšírenie sveta poznania detí a dospelých" za účelom získania ďalších finančných prostriedkov na rozšírenie knižničného fondu. Dostali sme dotáciu z Grantového systému v sume 332 eur a zakúpili ďalšie knihy.

Knižničný fond je nasledovný: 1163 náučnej literatúry pre dospelých, 1467 krásnej literatúry pre dospelých, 1120 krásnej literatúry pre mládež, 497 náučnej literatúry pre mládež a 12 magnetofónových nahrávok.

Citáty

"Ak nemá čítanie vplyv na náš život, konanie a myslenie, vtedy je škoda čítať."

Čechov

"Zistil som, že knihy ma veľmi poučia, ale samy zo mňa človeka neurobia."

Lesing

"Všade som hľadal pokoj, ale nikde som ho nenašiel, iba ak v kútiku pri knihe."

Umberto Eco

Z histórie knižnice

  • v roku 1970 začala svoju činnosť Miestna ľudová knižnica pod vedením pani učiteľky Gabriely Dírerovej

  • od roku 1976 do roku 1986 vedúcou knižnice bola pani učiteľka Oľga Halenárová

  • od roku 1986 do roku 2010 pani učiteľka Darina Balleková

  • od 1. 12. 2010 do 25. 8. 2014 po súčasnosť Mgr. Anna Klbečková

  • od 1.10.2014 po súčasnosť Mgr. Eva Valeková