Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Organizácie

Klub priateľov športu

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2%zo zaplatenej dane), rok 2019

tu stiahnuť

kps_uvod

 

Vznikol v roku 2006 z iniciatívy občanov, ktorí sa snažili rozšíriť športové aktivity v obci a vybudovať multifunkčný areál pre deti.

Je to nezisková organizácia, ktorá funguje hlavne vďaka sponzorom, členskej základni, ale najmä pomoci a brigádnickej činnosti ochotných ľudí, ktorí majú záujem, aby sa ich deti mali kde hrať.

Klub v sebe združuje:

 • Volejbalový oddiel

 • Turistický oddiel

 • Oddiel bežkárov

 • Detský volejbal

 • Korčuľovanie

 • Strelecký oddiel

Spolupracuje s rodičovskou radou, hasičským zborom aj futbalovým oddielom pri príprave aktivít pre deti.

Medzi našich najväčších sponzorov patria:

 • STAVEBNINY – HANKO VLADIMÍR

 • URBÁR – ŽAŠKOV

 • DREVIKOM – PÁRNICA

 • AUTODOPRAVA - VRÁBEĽ JOZEF

 • KAJO - KURNOTA MILAN

 • AUTODOPRAVA - ŠTÍTIK MIROSLAV

 • POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO - ŽAŠKOV

 • HASIČSKÝ ZBOR – ŽAŠKOV

 • OBECNÝ ÚRAD - ŽAŠKOV

 • EVANJELICKÁ CIRKEV – ŽAŠKOV

 • STAVEBNÝ MATERIÁL – SOPÚCH VLADO

 • REZOSTAV – KUBAČKA JÁN

 • CHOMISTEK DANIEL

Ďakujeme všetkým ostatným sponzorom aj občanom, ktorí podporujú náš klub akoukoľvek formou (2% zo svojich daní, členským, ale aj brigádnickou pomocou). Náš klub je občianske združenie, musí teda fungovať z aktivity občanov! Pripojte sa k nám a pomôžte nám budovať príjemný areál pre naše deti, aby sa tu mohli stretávať malí, veľkí, ale aj dospelí.

Naše akcie a aktivity:

 • Prechod žaškovským chotárom

 • Výstup na Šíp

 • Výstup na Rozsutec

 • Volejbalové turnaje

 • Volejbalový krúžok pre deti

 • Klzisko – Karneval na ľade

 • Silvester na ľade

 • Pomoc pri organizovaní Dňa detí

 • Budovanie detského ihriska

 • Strelecká liga

 • Trojkráľový stolnotenisový turnaj

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Výbor Občianskeho združenia - Klub priateľov športu Žaškov, pozýva všetkých členov a priaznivcov klubu na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. 03. 2018 (utorok), o 18:00 hodine v hasičskej zbrojnici v Žaškove.

Program schôdze:

 1. Zahájenie

 2. Návrh a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Správa o činnosti klubu za rok 2017

 4. Finančná správa, Správa revíznej komisie za rok 2017

 5. Schválenie rozpočtu na rok 2018

 6. Schválenie Plánu činnosti na rok 2018

 7. Diskusia

 8. Záver

Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní

Klub priateľov športu Žaškov Vás pozýva na súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 11. 3. 2018 od 13:00 v telocvični ZŠ s MŠ Žaškov. tu ku stiahnutiu

Trojkráľový stolnotenisový turnaj 2018 – výsledky

Kategória deti:

 1. Kurnota Jakub

 2. Krška Oliver

 3. Bugan Alex

Kategória ženy:

 1. Štítiková Ružena

 2. Hrašková Júlia

 3. Púčeková Ľubica

Kategória muži amatéri:

 1. Zápotočný Milan

 2. Pavlovčík Milan

 3. Kajko Peter

Kategória muži profesionáli:

 1. Kurnota Róbert

 2. Lenart Juraj

 3. Žúbor Marek

Trojkráľový stolnotenisový turnaj 2017 – výsledky

Kategória muži profesionáli:

 1. Pobeha Miroslav

 2. Kubačka Milan ml.

 3. Pavlovčík Milan

Kategória muži amatéri:

 1. Krška Vladimír

 2. Lučivňák Michal

 3. Žúbor Marek

Kategória ženy:

 1. Púčeková Eva

 2. Hrašková Júlia

 3. Štítiková Ružena

Kategória žiaci:

 1. Krška Oliver

 2. Repka Lukáš

 3. Bakoš Andrej

Oznam o platení členského

Občianske združenie - Klub priateľov športu Žaškov vyzýva všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie, že tak môžu urobiť poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane alebo zaplatením členského príspevku na rok 2017 vo výške 4 € dospelí a 2 € deti u pokladníčky Slávky Janckovej alebo Miroslava Záňa, Mariana Langa. Získané finančné prostriedky budú použité na obnovu detského ihriska. Ďakujeme!

Medzinárodný volejbalový turnaj

V telocvični ZŠ z MŠ sa v sobotu 12. 3. 2016 uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj za účasti súťažných družstiev z družobnej obce Moravský Žižkov, Hruštína a Žaškova. Domáci postavili tri družstvá a to Nohejbalový team a Klub priateľov športu sa rozdelil do A a B družstva podľa veku. Podmienkou bola účasť dvoch žien alebo dievčat v družstve. Po rozlosovaní poradia zápasov sa hralo systémom - každý s každým na dva vyhraté sety. Po súčte bodov najlepšie obstálo družstvo mládeže zo Žaškova pred druhým klubovým družstvom a tretím Moravským Žiškovom. Nasledoval ich Hruštín a Nohejbalový team. Nakoľko išlo o vyrovnané zápasy bojovalo sa o každý bod. Večer po ukončení turnaja nasledovalo odmenenie víťazov trofejami a malými darčekmi pre všetkých účastníkov. Posedením s výmenou skúseností sa ukončil tento výnimočný deň. Nakoniec chcem poďakovať všetkým zúčastneným a sponzorom tohoto podujatia.

Trojkráľový stolnotenisový turnaj 2016 – výsledky

Kategória muži profesionáli:

 1. Macko Vladimír st.

 2. Kurnota Róbert

 3. Macko Michal

Kategória muži amatéri:

 1. Macko Vladimír ml.

 2. Lang Marian

 3. Mikuš Milan

Kategória ženy:

 1. Štítiková Ružena

 2. Chlúdová Viera

 3. Púčeková Eva

Kategória žiaci:

 1. Kurnota Jakub

 2. Bakoš Samuel

 3. Kubačka Peter

Oznam

Klub priateľov športu Žaškov vydáva Zákaz vstupu do Detského športového areálu po 21.00 hodine.