Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Organizácie

Ihrisko s umelou trávou

Viacúčelového ihrisko je postavené v areály Základnej školy s materskou školou Žaškov, preto je úplne prirodzené, že najväčšiu časť hodín v pracovných dňoch ho bude využívať pre svoje športové a mimoškolské účely.

V pracovných dňoch pondelok a piatok od 8.00 hod. do 14.30 hod. bude ihrisko využívať ZŠ s MŠ Žaškov na výučbu telesnej výchovy, rôzne športové aktivity (materská škola).

Od 14.30 hod. do 17.00 hod. bude ihrisko k dispozícii Školskému stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Žaškov, ktoré tu bude mať krúžkovú činnosť: futbalový krúžok, tenis, netradičné športy.

Od 17.00 hod. do 20.00 hod. dvakrát do týždňa bude ihrisko k dispozícii Obecnému futbalovému klubu Žaškov, ktorý tu bude mať svoje tréningové jednotky hlavne pre svoje žiacke mužstvo.

Od 17.00 hod. do 20.00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie, bude môcť využiť verejnosť 3x do týždňa cez pracovné dni.

sobotu je ihrisko od 8.00 hod. do 20.00 hod. a v nedeľu od 12.00 hod. do 20.00 hod. k dispozícii pre verejnosť.

Ihrisko bude uzamknuté a na starosti ho bude mať poverený pracovník obcou. Na vstupnej bráne bude tabuľa s kontaktom na túto osobu a každý, kto bude chcieť použiť ihrisko si návštevu dohodne so správcom, ktorý bude mať aj prehľad o využití ihriska.

Prevádzkový poriadok ihriska (vo formáte .pdf)

cennik

Plán využitia viacúčelového ihriska

   8.00 – 14.30  14.30 – 17.00  17.00 – 20.00
 Pondelok  ZŠ s MŠ Žaškov  ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Žaškov  Verejnosť
 Utorok  ZŠ s MŠ Žaškov  ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Žaškov  OFK Žaškov
 Streda  ZŠ s MŠ Žaškov  ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Žaškov  Verejnosť
 Štvrtok  ZŠ s MŠ Žaškov  ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Žaškov  Verejnosť
 Piatok  ZŠ s MŠ Žaškov  ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Žaškov  OFK Žaškov
 Sobota  Verejnosť  Verejnosť  Verejnosť
 Nedeľa    Verejnosť od 
12.00 do 20.00
 

 

Kontakt

Roman Keveš, Žaškov 55, tel.: 0908916520