Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Zrealizované a prebiehajúce projekty

Prebiehajúce projekty v našej obci

Správy

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolnej Oravy. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu

Zvýšenie energetickej efektívnosti a odstránenie tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy kultúrneho domu. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor:

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: