Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Organizácie

     

 

Poľnohospodárske družstvo

Naše družstvo získalo ocenenie v rebríčku TOP 10 firiem Žilinského kraja

Denník Hospodárske noviny spolu s partnermi oceňujú najzdravšie firmy regiónov. Rebríček zostavili Hospodárske noviny v spolupráci s partnermi: generálny partner UniCredit Bank, odborným a dátovým partnerom Bisnode a odborným partnerom Deloitte. Rebríček je zostavený na základe verejne dostupných ukazovateľov z účtovných závierok.

Ocenené sú spoločnosti v kategóriách: obchodné spoločnosti s obratom 2-9,99 mil., obchodné spoločnosti s obratom 10-50 mil., výrobné spoločnosti s obratom 2-9,99 mil., výrobné spoločnosti s obratom 10-50 mil. V tomto ročníku je zaradená aj spoločná kategória pre obchodné a výrobné spoločnosti s obratom od 500 tis do 1,99 mil.

Cieľom rebríčka je oceniť spoločnosti, ktoré svojim zodpovedným prístupom prispievajú ku kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku. Umiestnenie deklaruje, že firma je dôveryhodným a zodpovedne pôsobiacim podnikateľským subjektom, a tým ju možno považovať za stabilnú a ekonomicky zdravú spoločnosť s pozitívnym výhľadom do budúcnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov za rok 2015 sa konalo dňa 14. novembra 2016 v Žiline. Ocenenie za PD Žaškov prevzal Ing. Ján Zachar, predseda PD. zobraziť ocenenie v pdf

Zákaz jazdenia po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch

Poľnohospodárske družstvo Žaškov, URBÁR – Pozemkové spoločenstvo a Obecný úrad Žaškov s okamžitou platnosťou ZAKAZUJÚ jazdenie po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v katastri obce Žaškov. Príloha

 

V obci Žaškov bolo založené JRD 24. 10. 1972 a hneď pri svojom vzniku bolo zlúčené s JRD Oravská Poruba. Poľnohospodárske družstvo Žaškov vzniklo rozdelením bývalého JRD 1. máj Oravská Poruba dňa 13. 3. 1991

PD obhospodaruje 940 ha poľnohospodárskej pôdy (z toho 101 ha ornej) v kat. území obce Žaškov a v kat. území obce Stanokovany. Rastlinná výroba sa zameriava na výrobu objemových krmovín (seno, siláž, senáž) pre potreby živočíšnej výroby. Hlavné pestované plodiny sú: kukurica na siláž, viacročné krmoviny. Živočíšna výroba sa orientuje na chov hovädzieho dobytka a oviec. Chováme cca 400 ks hovädzieho dobytka (z toho 190 ks dojníc) a 600 ks oviec plemena valaška. Hlavné trhové komodity sú: surové kravské mlieko, ovčie mlieko, ovčí syr, veľkonočné jahňatá. Na družstve pracuje 25 zamestnancov.

Kontakt

Adresa: Poľnohospodárske družstvo 027 21 Žaškov č. 591

Telefón: 043 / 5892372

Mobil (predseda): 0915 951 127

E-mail: pdzaskov@dkubin.sk