Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Povolenie na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m2, sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú.

Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného pokoja – od 1. októbra do konca februára


Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na súkromnom pozemku , ktorá sa nachádza v zastavanom území obce sa podáva na Obecnom úrade v Žaškove, s uvedením kontaktných údajov (meno, resp. názov právnickej osoby, adresa, resp. sídlo právnickej osoby, telef. číslo), údajov o pozemku na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, druh pozemku, číslo parcely), údajov o drevine (druh dreviny, počet kusov, obvod kmeňa).
Povolenie na výrub dreviny, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce sa podáva na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Príloha žiadosti :
- kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny
- číslo list vlastníctva pozemku na ktorom drevina rastie

 

Správy poplatok: 

  •   10,- €  občan
  • 100,- € organizácia

Správny poplatok sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne obce, prípadne na účet obce.

 

Tlačivo sa dá vyplniť priamo v pdf súbore, ten si potom môžete vytlačiť.

 

Tlačivá na výrub drevín

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 210x | 02.10.2023

Stránka

  • 1