Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú  v sobotu 23. marca 2024 od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024 od 07.00 h do 22.00 h

Vyhlásenie volieb prezidenta SR 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Informácia - volebné okrsky a volebná miestnosť 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@zaskov.sk 

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@zaskov.sk

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://www.minv.sk/?p24-info11

Zoznam kandidátov na prezidenta SR pre I. kolo volieb 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v obci Žaškov - I. kolo 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v obci Žaškov - II. kolo