Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Daňové tlačivá

Dane v roku 2024

Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa v prípade, že:

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2023 nadobudli (kúpou, darovaním, výmenou, dedením, vydražením) nehnuteľnosť ( napr. pozemok, rodinný dom, byt, garáž,....) alebo nehnuteľnosť už nemajú (predali, darovali, vymenili, atď.) a zmena vo vlastníctve nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2024, sú poivnní podať priznanie k dani z nehnuteľností (kupujúci aj predávajúci, darca aj obdarovaný,...) Rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2023 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2024.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti na predpísanom tlačive do 31. januára 2024, osobne na Obecnom úrade v Žaškove alebo poštou na adresu Obce Žaškov: Obec Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21  Žaškov 

Kliknite pre viac informácií Typ: PDF dokument, Velkosť: 203.04 kB

 

Stránka

  • 1