Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie o vyhlásení referenda (207.06 kB)

Informácia o podmienkach práva hlasovať.pdf (272.51 kB)

Určenie voleného okrsku a miestnosti v obci Žaškov (342.5 kB)

OZNÁMENIE emailovej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie:  podatelna@zaskov.sk 

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to 

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 
  • elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

emailová adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  podatelna@zaskov.sk

Tlačivo žiadosti o voľbu poštou (68.39 kB)