Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov - dňa 29.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Žaškov (122.59 kB)

Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja (1.37 MB) (397.34 kB)

 

Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: 0911 552 615

Špeciálny spôsob hlasovania 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov SAMOSPRÁVY OBCÍ (200.24 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANYCH KANDIDATOV pre voľby STAROSTU OBCE (91.5 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽAŠKOVE (105.22 kB)

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV (202.4 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANYCH KANDIDATOV pre voľby PREDSEDU ŽSK (393.19 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANYCH KANDIDATOV DO ZASTUPITEĽSTVA ŽSK  (105.51 kB)

https://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2022/

 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a počtu poslancov

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti (147.34 kB)

Doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie (142.4 kB)

Menovanie zapisovateľa (149.28 kB)

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z (346.14 kB)