Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Odpadové okienko - ako likvidovať nespotrebované lieky

Typ: náš tip | ostatné
Odpadové okienko - ako likvidovať nespotrebované lieky 1 Nie je jedno, kde skončia nespotrebované a staré lieky.

Ako správne likvidovať nespotrebované lieky?

Po uplynutí exspirácie sa z liekov stáva odpad. Za likvidáciu liekov je zodpovedný každý z nás.

Staré lieky, vrátane veterinárnych prípravkov, nesplachujte a nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Liečivá by prenikli do pôdy a podzemných vôd. V čističkách odpadových vôd nie je možné zbaviť vodu liečiv. 

Jediný správny spôsob ako sa zbaviť starých alebo nepotrebných liekov je odovzdať ich v lekárni. Nepotrebné lieky je povinná prijať každá lekáreň.

Do lekárne odovzdávajte lieky bez vonkajšieho obalu (krabičky) ale nechajte ich v blistroch (plastové obaly s hliníkovou fóliou), nie je potrebné lieky z blistrov vyberať.

Tekuté a polotuhé lieky (sirupy, kvapky, masti, krémy a pod.) prineste v originálnych fľaškách alebo tubách.

Obaly triedime podľa druhu materiálu – papier, plasty, kovy, sklo

         Papierové alebo plastové vonkajšie obaly (krabičky) treba zlikvidovať a vytriediť doma, nenoste ich do lekárne. Papierové škatuľky a príbalové letáky z liekov patria do papiera, plastové fľaštičky a plastové uzávery do kontajnera na plast, sklenené fľaštičky patria do kontajnera na sklo, prázdne tuby do plastov. Už prázdne blistre z liekov (plastové obaly s hliníkovou fóliou) treba triediť podľa  najviac zastúpeného materiálu v obale. Podľa tejto logiky patrí blister do kontajnera na plasty. Ak by ste takýto obal vyhodili do zmesového odpadu, na 99% skončí na skládke. 
 

Do lekárne možno vrátiť aj použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery

       Ak nehrozí kontaminácia priestorov ani ohrozenie personálu lekárne pri manipulácii. Preto treba použité ihly a striekačky odovzdať oddelene v plastovej nádobe, napr. PET fľaši. Nepoškodené ortuťové teplomery sa odovzdávajú takisto zvlášť v uzatvorenej nádobe, aby sa zabránilo prípadnému úniku ortuti.

      Zaobchádzanie s liekmi si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a obozretnosť nielen pre ich užívaní, ale aj pri likvidácii nespotrebovaných liekov. Nesprávnou likvidáciou totiž prenikajú zložky liekov do povrchových a odpadových vôd. Zvyšky nespotrebovaných liekov nachádzame aj v morských vodách a zložky nesprávne likvidovaných liekov prenikajú do potravinového reťazca.

 

obrázok

blistre

Kliknite a budete presmerovaní na stránku siete lekárni Dr. MAX

 


Vytvorené: 5. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2021 14:32
Autor: Správca Webu