Obsah

Zápisnice a uznesenia

2021

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 07. septembra 2021 Stiahnuté: 259x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2021 Stiahnuté: 157x | 28.04.2022

Zápisnica z hlasovania obecného zastupiteľstva obce formou per rollam dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 140x | 28.04.2022

2020

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12. marca 2020 Stiahnuté: 341x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 04.júna 2020 Stiahnuté: 337x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.júla 2020 Stiahnuté: 247x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24.septembra 2020 Stiahnuté: 288x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12. novembra 2020 Stiahnuté: 263x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 03 .decembra 2020 Stiahnuté: 293x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2020 Stiahnuté: 227x | 28.04.2022

2019

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30. januára 2019 Stiahnuté: 736x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 09. apríla 2019 Stiahnuté: 409x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. júna 2019 Stiahnuté: 401x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 01. augusta 2019 Stiahnuté: 439x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17. septembra 2019 Stiahnuté: 337x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2019 Stiahnuté: 269x | 28.04.2022

2018

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7. marca 2018 o 16:00 hodine Stiahnuté: 422x | 07.03.2018

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. mája 2018 o 16:00 hodine Stiahnuté: 402x | 10.05.2018

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. júla 2018 o 16:00 hodine Stiahnuté: 370x | 10.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. augusta 2018 o 16:00 hodine Stiahnuté: 402x | 18.09.2018

Stránka