Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

Aktuality

05.11.2019

plagát

29.11.2019 - Vianočné trhy v Žaškove, Ondrejovská veselica spojená s podávaním zabíjačkových špecialít

Obecný úrad oznamuje, že 29.11.2019 (piatok) sa v sále kultúrneho domu uskutočnia Vianočné trhy, na ktoré pozývame remeselníkov, domácich majstrov, gazdinie, šikovných, kreatívnych a zručných obyvateľov našej obce, aby prezentovali svoje výrobky a tvorbu ako napríklad: vianočné oblátky, ikebany, vence, textilné a drevené hračky, medovníky, domáce koláče, obrazy, koberce a všeličo iné. Záujemcovia o predstavenie svojich výrobkov a tvorby sa môžu prihlasovať na obecnom úrade do 26.11.2019. Ostatní občania jednoducho treba prísť, osobne pozrieť, aké krásne veci niektorí naši spoluobčania, deti zo školy doma zmajstrujú, upečú, namaľujú, ušijú, utkajú, vystrúhajú atď. a kúpou ich podporiť. Od 20.00 hod. Ondrejovská veselica. Počas trhov a veselice možnosť pochutnať si na zabíjačkových špecialitách.

Detail

18.10.2019

Kominy a vykurovacia sezóna

Začiatok vykurovacej sezóny - odporúčania hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v čase vykurovacej sezóny.

Detail

10.04.2019

Nový zberný dvor je už v prevádzke

Od 10.04.2019 je otvorený nový zberný dvor na konci obce pri poľnohospodárskom družstve

Detail

28.02.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2018. ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 28,08%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je 10,00 EUR/tona.

Detail

05.02.2019

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Naša obec ako člen združenia EKOCENTRUM Dolná Orava je zapojená do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava. Združenie získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti.

Detail

Fotogaléria

25.10.2019

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Aj tento rok sme prejavili úctu a poďakovali sa naším starším spoluobčanom.

Detail

16.09.2019

Výstup 4. chotárov

Výstup 4. chotárov

Krásne počasie, super nálada, super ľudia, super akcia.

Detail

16.09.2019

Deň obce Žaškov a 48. ročník Žaškovského minimaratónu

Deň obce Žaškov a 48. ročník Žaškovského minimaratónu

Pozrite si zopár momentiek z tohtoročného Dňa obce a minimaratónu.

Detail

16.07.2019

48. ročník - fotogaléria

48. ročník - fotogaléria

Fotografie zo 48. ročníka ŽMM

Detail

09.05.2019

Deň matiek . 8.5.2019

Deň matiek . 8.5.2019

Poďakovali sme sa našim mamičkám

Detail

Obec Žaškov

Obec sa nachádza na dolnej Orave, v doline Žaškovského potoka v Šípskej Fatre. Severozápadný okraj obce zasahuje až k rieke Orava. Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a od 8. až 9. storočia územie osídľovali Slovania. Stopy po slovanských opevneniach sa našli v lokalite pod Hrádkom, no niekoľko ďalších bolo lokalizovaných aj v okolitých obciach. Z týchto výšinných sídlisk sa už koncom 11. storočia ľudia presúvali do údolí, kde vznikali prvé súvislé osídlenia. Od 13. storočia prichádzali do regiónu ľudia zo susedného Liptova a Turca, ktorí tiež zakladali nové obce. V tom období už existovala cesta cez Komjatnú do Poľska.

Základné informácie 

Samosprávný kraj             Žilinský  
Okres                            Dolný Kubín  
Región                         Dolná Orava  
Počet obyvateľov                   1642  
Rozloha                               2472 ha  
Prvá písomná zmienka        1388