Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj             Žilinský  
Okres                            Dolný Kubín  
Región                         Dolná Orava  
Počet obyvateľov                   1642  
Rozloha                               2472 ha  
Prvá písomná zmienka        1388  

 

Obec Žaškov

Obec sa nachádza na dolnej Orave, v doline Žaškovského potoka v Šípskej Fatre. Severozápadný okraj obce zasahuje až k rieke Orava. Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a od 8. až 9. storočia územie osídľovali Slovania. Stopy po slovanských opevneniach sa našli v lokalite pod Hrádkom, no niekoľko ďalších bolo lokalizovaných aj v okolitých obciach. Z týchto výšinných sídlisk sa už koncom 11. storočia ľudia presúvali do údolí, kde vznikali prvé súvislé osídlenia. Od 13. storočia prichádzali do regiónu ľudia zo susedného Liptova a Turca, ktorí tiež zakladali nové obce. V tom období už existovala cesta cez Komjatnú do Poľska.

Aktuality

11.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Žaškove zverejňuje výsledky volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Detail

07.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 26. októbra 2018

Zápisnica z piateho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného dňa 26. októbra 2018 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Detail

05.11.2018

Informácia o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Žaškov"

Obec Žaškov ako obstarávateľ strategického dokumentu v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. informuje verejnosť a oznamuje, že do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Žaškov“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní. Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Žaškov“ vrátane návrhu územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-zaskov.

Detail

15.10.2018

Dopĺňanie knižného fondu v Obecnej knižnici 1

Dopĺňanie knižného fondu v Obecnej knižnici

Projekt „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta“

Detail

13.08.2018

výstavba zberného dvora

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Podobne ako na kultúrny dom tak aj na zberný dvor sa nám podarilo získať financie z fondov EU.

Detail

Fotogaléria

26.10.2018

ZPOZ - Úcta k starším

ZPOZ - Úcta k starším

Úcta k starším - október 2018

Detail

18.09.2018

Výstup štyroch chotárov 2018

Výstup štyroch chotárov 2018

Výstup štyroch chotárov 2018

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2015)

Fašiangový sprievod dedinou (2015)

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2016)

Fašiangový sprievod dedinou (2016)

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2017)

Fašiangový sprievod dedinou (2017)

Detail