Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

Zomreli - Ján Snovák - 12.7.2019

Posledná rozlúčka so zosnulým spoluobčanom bude vo štvrtok 18.7.2019 o 15.00 hod. v Dome smútku v Žaškove. Spievanie v stredu o 18.00 hod. v Dome smútku v Žaškove

Týmto vyjadrujeme rodine,príbuzným a priateľom hlbokú úprimnú sústrasť.
celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Plagát

Memoriál Ondreja Sokola - 21.7.2019 od 13.00 hod. futbalové ihrisko Žaškov

Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov Vás pozýva na X. ročník hasičskej súťaže Memoriál O. Sokola, dňa 21.07.2019 o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku v Žaškove. Po skončení súťaže bude žrebovaná tradičná tombola.
celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 6.8.2019 a dňa 7.8.2019 v obci Žaškov

V zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niekt.zákonov Vám oznamujeme, že v termíne

od 06.08.2019 7:30 h do 06.08.2019 15:30 h
a
od 07.08.2019 7:30 h do 07.08.2019 16:00 h

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.
celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
VÝSLEDKY 48. ročníka Žaškovského minimaratónu 1

VÝSLEDKY 48. ročníka Žaškovského minimaratónu

Pozrite si výsledky 48. ročníka ŽMM celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Plagát poduj

7.7.2019 - Deň OBCE ŽAŠKOV a 48. ročník Žaškovského minimaratónu

Prvú júlovú nedeľu sa v Žaškove už tradične spája šport s folklórom. Deň obce Žaškov najskôr rozbehne 48. ročník Žaškovského minimaratónu a bude pokračovať vystúpeniami detských folklórnych súborov, heligónkarov až sa prenesie do
popovo-rockového záveru. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správca Webu

Nový zberný dvor je už v prevádzke

Od 10.04.2019 je otvorený nový zberný dvor na konci obce pri poľnohospodárskom družstve
celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Žaškov v súlade s § 4 ods.6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchzádajúci kalendárny rok 2018.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI ŽAŠKOV JE: 28,08%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2019 je 10,00 EUR/tona. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Naša obec ako člen združenia EKOCENTRUM Dolná Orava je zapojená do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava. Združenie získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019 1

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2019

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2019.. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Žaškove zverejňuje výsledky volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Dopĺňanie knižného fondu v Obecnej knižnici 1

Dopĺňanie knižného fondu v Obecnej knižnici

Projekt „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta“
celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Lucie Ducháčková
minimaraton

Výsledky a fotoalbum - 47. ročníka - 1. júla 2018

V nedeľu 1. júla 2018 sa v našej obci uskutočnil už po 47-krát Žaškovský minimaratón a štvrtýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:

Doplnený knižný fond v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove oznamuje všetkým čitateľom, že knižný fond našej knižnice bol doplnený o nové tituly, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:

Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok. celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: