Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Správy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Žaškove zverejňuje výsledky volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 26. októbra 2018

Zápisnica z piateho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného dňa 26. októbra 2018 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Informácia o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Žaškov"

Obec Žaškov ako obstarávateľ strategického dokumentu v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. informuje verejnosť a oznamuje, že do Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Žaškov“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní.


Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Žaškov“ vrátane návrhu územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-zaskov.

celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Dopĺňanie knižného fondu v Obecnej knižnici 1

Dopĺňanie knižného fondu v Obecnej knižnici

Projekt „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta“
celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Lucie Ducháčková
minimaraton

Výsledky a fotoalbum - 47. ročníka - 1. júla 2018

V nedeľu 1. júla 2018 sa v našej obci uskutočnil už po 47-krát Žaškovský minimaratón a štvrtýkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:

Doplnený knižný fond v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Žaškove oznamuje všetkým čitateľom, že knižný fond našej knižnice bol doplnený o nové tituly, ktoré boli zakúpené vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:

Určenie orientačného čísla - výmena občianskych preukazov

Obec Žaškov oznamuje, že rozhodla zápisom do registra adries a tým určila orientačné čísla stavbám so súpisným čislom postaveným v obci Žaškov. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018

Správca dane Obec Žaškov oznamuje občanom, že na rok 2018 zostala výška poplatku za komunálny odpad nezmenená t.j. 14,00 EUR na osobu a rok. celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: