Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Komisia na kontrolu vecí vo verejnom záujme

predseda komisie: Milan Mikuš

členovia komisie: Marian Lang, Bc. Pavol Pikla

Likvidačná komisia

predseda komisie: Bc. Pavol Pikla

členovia komisie: Ing. Anton Nemček, Marian Lang

Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych veci:

predseda komisie: Mgr. Darina Balleková

členovia komisie: Ing. Anton Nemček, Bc. Pavol Pikla

Komisia výstavby a rozvoja obce

predseda komisie: Emil Kurnota

členovia komisie: Ivan Dzúrik, Milan Mikuš

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

predseda komisie: Ivan Dzúrik

členovia komisie: Marián Lang, Ivan Javornický

Finančná komisia a správy majetku

predseda komisie: Ing. Vladimíra Kršková

členovia komisie: všetci poslanci OZ, ekonómka obce