Obsah

Organizácie

Urbár - pozemkové spoločenstvo


Sídlo: Žaškov č. 181, 027 21 Žaškov ;budova Domu služieb v Žaškovej

Kontakty:

  • Predseda Urbáru – PS Vladimír Svitko tel. 0905 708 064

  • Podpredseda Urbáru - PS Ondrej Svorenčík tel. 0905 739 018

Stránkové dni: ŚTVRTOK – párne týždne 17.00 – 19.00 h (zimný čas), 18,00 – 20,00 (letný čas)

Zasadnutie valnej hromady urbáru 03.10.2021 sa neuskutoční  z dôvodu zlej epidemiologickej sitácie 

 

 

 

Správy o činnosti Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov

Správy za rok 2018 

 

Správy za rok 2017

Správy za rok 2016

 

 

Zápisnice zo zasadnutia výboru Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov

             ROK 2021 

                      ROK 2020

             ROK 2019

 

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. otvoriť zmluvu

Pristúpenie

k zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov v spoločnej nehnuteľnosti v zmysle z. o pozemkových spoločenstvách. otvoriť pristúpenie