Obsah

Organizácie

Urbár - pozemkové spoločenstvo


Sídlo: Žaškov č. 181, 027 21 Žaškov ;budova Domu služieb v Žaškovej

Kontakty:

  • Predseda Urbáru – PS Vladimír Svitko tel. 0905 708 064

  • Podpredseda Urbáru - PS Ondrej Svorenčík tel. 0905 739 018

Stránkové dni: ŚTVRTOK – párne týždne 17.00 – 19.00 h (zimný čas), 18,00 – 20,00 (letný čas)

 

 Správy za rok 2018      

urbar

Správy za rok 2017

Správy za rok 2016

 

 

Zápisnice

zo zasadnutia výboru Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov

 

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. otvoriť zmluvu

Pristúpenie

k zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov v spoločnej nehnuteľnosti v zmysle z. o pozemkových spoločenstvách. otvoriť pristúpenie