Obsah

Organizácie

Urbár - pozemkové spoločenstvo


Sídlo: Žaškov č. 181, 027 21 Žaškov ;budova Domu služieb v Žaškovej

Kontakty:

  • Predseda Urbáru – PS  - Martin Úradníček,  tel. 0910 925 482

  • Podpredseda Urbáru - PS  - Ing. Ján Bujnák, tel. 0903 517 167

Stránkové dni: ŠTVRTOK – párne týždne 17.00 – 19.00 h (zimný čas), 18,00 – 20,00 (letný čas)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          

Uzatváranie nájomných zmlúv - informácie - sprievodný list

Vzor nájomnej zmluvy na stiahnutie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správy o činnosti Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov

 

Správa predsedu za rok 2022 (158.38 kB)

Správa odborného lesného hospodára za rok 2022 (110.7 kB)

Správa o hospodárení za rok 2022 (218.63 kB)

Správa dozornej rady (283.93 kB)

 

 

Správy za roky 2019 - 2021

Správa odborného lesného hospodára rok 2021

Správa odborného lesného hospodára rok 2020

Správa odborného lesného hospodárka rok 2019

 

Správa o hospodárení - roky 2019-2020-2021

 

Správy za rok 2018 

 

Správy za rok 2017

Správy za rok 2016

 

Zápisnice z valnej hromady Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutia výboru Urbáru – pozemkové spoločenstvo Žaškov

 

ROK 2024       

 

ROK 2023    

   

ROK 2022

 

           ROK 2021 

                      ROK 2020

             ROK 2019

 

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. otvoriť zmluvu

Pristúpenie

k zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov v spoločnej nehnuteľnosti v zmysle z. o pozemkových spoločenstvách. otvoriť pristúpenie