Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 1537/2021/750-ozn.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania podľa § 36 ods. 4 a 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v zn.n.p.

Vyvesené: 5. 1. 2022

Dátum zvesenia: 21. 1. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť