Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 146/2022/77-ozn.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v zn.n.p.

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť