Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 555/2022/250

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

na stavbu "12363-Žaškov-Vyšný koniec: Rozšírenie NNK"

Navrhovateľ: SSD a.s., IČO 36442151  so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

VV Oznámenie o začatí konania

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť