Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 702/2022

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Žaškov na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila občanovi  dňom 18.05.2022 trvalý pobyt 

Lukáš Žoviak, nar. 03.07.1997

Miestom nového trvalého pobytu je Žaškov.

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť