Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 888/2022

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Žaškov

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť