Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 887/2022

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žaškov

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť