Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Zápisnice a uznesenia

2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 31. marca 2022 Stiahnuté: 30x | 28.04.2022

2021

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 02. marca 2021 Stiahnuté: 277x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 01. júna 2021 Stiahnuté: 142x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 07. septembra 2021 Stiahnuté: 104x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2021 Stiahnuté: 56x | 28.04.2022

Zápisnica z hlasovania obecného zastupiteľstva obce formou per rollam dňa 29.12.2021 Stiahnuté: 53x | 28.04.2022

2020

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12. marca 2020 Stiahnuté: 233x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 04.júna 2020 Stiahnuté: 201x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.júla 2020 Stiahnuté: 153x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24.septembra 2020 Stiahnuté: 184x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12. novembra 2020 Stiahnuté: 146x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 03 .decembra 2020 Stiahnuté: 150x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2020 Stiahnuté: 130x | 28.04.2022

2019

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30. januára 2019 Stiahnuté: 612x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 09. apríla 2019 Stiahnuté: 337x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. júna 2019 Stiahnuté: 311x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 01. augusta 2019 Stiahnuté: 328x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17. septembra 2019 Stiahnuté: 230x | 28.04.2022

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2019 Stiahnuté: 197x | 28.04.2022

2018

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 7. marca 2018 o 16:00 hodine Stiahnuté: 315x | 07.03.2018

Stránka