Obsah

Výsledky - 43. ročníka

Výsledky zo 43. ročníka

Žaškovský minimaratón 43. ročník  06.07.2014

 

VÝSLEDKY

Deti a žiaci

Žaškov

Oravčan

Po kategóriách - dospelí dorast

Korčuliari- in-line