Obsah

Výsledky - 41. ročníka

Výsledky zo 41. ročníka

Žaškovský minimaratón 41. ročník  01.07.2012

 

VÝSLEDKY

 

Deti a žiaci

Dorast

Orava/Žaškov

Po kategóriách

Korčuliari-in-line