Obsah

Výsledky - 39. ročnika

Výsledky 39. ročníka
Posledný krát cez Dierovú, pred zatvorením lavice cez Oravu.

Žaškovský minimaratón 39. ročník  04.07.2010

 

VÝSLEDKY

 

Po kategóriách - deti, dorast, muži, ženy