Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Zrealizované a prebiehajúce projekty

Správy

#

Žaškovským chodníčkom

Nový projekt pod názvom Žaškovským chodníčkom
Financovaný Environmentálnym fondom v rámci POP (program ochrany prírody) 2021.
Projekt: Vybudovanie náučných tabúľ na turistickom chodníku (zelená značka) a priľahlých atraktívnych oblastiach.
celý text

náš tip, ostatné | 5. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
výstavba zberného dvora

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Podobne ako na kultúrny dom tak aj na zberný dvor sa nám podarilo získať financie z fondov EU. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:
kultúrny dom

Zvýšenie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu

Pred rokom nám prišlo oznámenie že nám bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP na projekt ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti Kultúrneho domu“. Čo sa nepodarilo v roku 2014 vyšlo teraz. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor:
rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V roku 2015 získala obec z fondov EU dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Vzhľadom na to, že zmluva o poskytnutí NFP bola zverejnená v CRZ až 13 decembra dodávateľ nedokázal uvedený projekt zrealizovať v termíne do 31.12.2015 nemohli sme uvedenú dotáciu využiť. Tento rok OZ rozhodlo, že rekonštrukciu VO zrealizujeme z vlastných prostriedkov. celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor:
hradza

Vybudovanie vodozádržných opatrení v našej obci

Naša obec sa zapojila a bola zaradená do zoznamu obcí druhého realizačného projektu - Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor:

Kamerový systém v obci je už v prevádzke

Od konca októbra 2012 je prevádzke nový bezpečnostný prvok v našej obci a to kamerový systém. Množstvo priestupkov a prejavov vandalizmu, ktoré sú v našej obci čoraz častejšie, potvrdili opodstatnenosť pre vybudovanie tohto preventívneho bezpečnostného opatrenia. celý text

ostatné | 1. 8. 2018 | Autor: