Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Zimná údržba komunikácií - autá do dvorov

Typ: ostatné
Zimná údržba komunikácií - autá do dvorov 1Upozorňujeme vás, drahí spoluobčania, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá pred rodinnými domami na miestnych komunikáciách, pretože tým obmedzujete bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a takto zaparkované vozidlá taktiež spôsobujú problémy pri odhŕnaní snehu traktoru s radlicou.

     Tiež znemožňujú aj prípadný rýchly prístup záchranných a zásahových vozidiel k nehnuteľnostiam. Takýmto správaním dochádza k porušovaniu zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách v platnom znení a tiež  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Žaškov  č. 2/2020 § 4 ods. 1 písm. e) na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich bezprostrednej blízkosti je bez povolenia zakázané parkovanie motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov.

     Nedodržanie uvedených zákazov sa postihuje podľa ustanovení § 22a a § 22c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

     Vyzývame tých z vás, ktorí na komunikáciách parkujete, aby ste vozidlá s okamžitou platnosťou parkovali hlavne na vlastných pozemkoch, dvoroch a v garážach. Zároveň vás žiadame a prosíme o väčšiu ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky a spoluobčanom obce, pretože komunikácia patrí všetkým – chodcom, cyklistom, mamičkám s kočíkom a aj návštevníkom obce.

     V opačnom prípade v danom úseku nebude vykonaná zimná údržba. Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej zimnej údržbe obce a nebude potrebné prijímať iné (menej populárne) opatrenia.


Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 13:14
Autor: Správca Webu