Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Začiatok vykurovacej sezóny - odporúčania hasičov

Typ: ostatné
Kominy a vykurovacia sezónaOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v čase vykurovacej sezóny.

Kominy a vykurovacia sezónaOdporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

 

 

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

 

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

 • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
 • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
 • zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom.

Za účelom zníženia počtu požiarov Vám preto hasiči odporúčajú:

 • skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov (zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou),
 • vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
 • správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky)
 • popol vysypávať len do nehorľavých nádob,
 • dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.
 •  
 • V prvej polovici októbra vykonali členovia DHZ preventívne protipožiarne prehliadky v starej časti obce a priľahlých uliciach. Vo vlastnom záujme odporučujeme aj obyvateľom ostatných častí obce, aby si vo svojich domoch a hospodárskych budovách vykonali vyššie uvedené kroky za účelom predchádzania vzniku požiaru.

Príloha

Vytvorené: 18. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2019 10:47
Autor: Správca Webu