Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Výstavba kanalizácie v obci Žaškov - od 3.5.2022 Hlavná cesta

Typ: ostatné | náš tip
Výstavba kanalizácie v obci - oznámenie 1Od 3.5.2022 - frézovanie asfaltu na Hlavnej ulici od obecného úradu smerom hore.
Od 11.5.2022 - frézovanie asfaltu na ulici Majdovská

 

Výkopové práce v obci:

 

Od 11.5.2022  ulica Majdovská

Od 3.5.2022 Hlavná ulica od obecného úradu smerom hore

 

Od 19.4.2022  ulica Rekovo

Bude sa kopať od mosta smerom k Matušovicom a doľava na Lackovskú

 

Od 5.4.2022  ulica Lackovská (pri futbalovom ihrisku),

Stoka B10 – ul. Lackovská: výkop ryhy pre kanalizačnú stoku DN300 a šachty DN1000

 

Od 28.03. 2022 ulica Roveň

Stoka B12– ul. Roveň: výkop ryhy pre kanalizačnú stoku DN300 a šachty DN1000

 

Prosíme obyvaťeľov, aby neparkovali svoje vozidlá na verejných priestranstvách v uvedených uliciach. Za porozumenie ďakujem

 

Informácie získate: 

Vážení občania, technické otázky týkajúce sa výstavby kanalizácie vám zodpovie projektová manažérka OVS, a.s. 

p. Ing. Zuzana Klimeková. Jej kancelária sa nachádza v prevádzke čističky odpadových vôd na Gäceli pri Dolnom Kubíne.

Kontakty: tel.: +421 (0)43 2388 569, mobil:+421 (0)905 919 960,  e-mail: zuzana_klimekova@ovs.sk

 

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom zemných a výkopových prác v obci vám oznamujeme, že prostredníctom obecného rozhlasu, 

internetovej stránky obce budete vopred informovaní, na ktorej ulici sa začnú tieto práce vykonávať. 

 

Viac o projetke „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná" sa dozviete TU

SITUAČNÉ RIEŠENIE KANALIZÁCIE - HLAVNÉ VETVY

Žaškov - od začiatku obce po č.d. 82

Žaškov - od č.d. 82 na koniec obce 

Výtlačné potrubie popri Orave do ČOV na Gäceli

 

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. v súčasnej dobe zahajuje výstavbu verejnej kanalizácie v katastrálnych územiach Žaškov, Párnica, Zábrež, Veličná, Poruba – Geceľ. Ide o výstavbu verejnej kanalizácie pre obce Žaškov a Párnica.

V nedávnej dobe boli dotknutým vlastníkom alebo užívateľom zasielané výzvy na uzatvorenie nájomných zmlúv spolu s návrhmi zmlúv na podpis (zmluvy o prenájme pozemku/ov, kadiaľ je projektovaná trasa výtlačného potrubia kanalizácie, poväčšine ide o pozemky popri rieke Orava smerom na Oravskú Porubu)

 

Nakoľko sa blíži termín výstavby a časť zmlúv nebola k dnešnému dňu vrátená, prosíme občanov, ktorým boli výzvy a zmluvy doručené, aby tak bezodkladne urobili a podpísané zmluvy vrátili poštou v priloženej návratnej obálke.

Za kladné vybavenie našej žiadosti ďakujeme. Zároveň ďakujeme za podporu významného projektu odkanalizovania obcí vo Vašom regióne.


Prílohy

Vytvorené: 4. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2022 08:29
Autor: Správca Webu