Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Výstavba kanalizácie v obci - konečné úpravy ulíc

Typ: náš tip | ostatné
Výstavba kanalizácie v obci - oznámenie 1 Pozrite nižšie po rozklinutí.

 

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok k vykonávaným prácam prosím oznámte p. Klimekovej na telefónne číslo 0905 919 960

PDF vypisovateľné tlačivo na zasielanie pripomienok/reklamácií (134.87 kB)

Tlačivo sa predkladá podpísané do podateľne obecného úradu v Žaškove.

 

Vážení občania,

informujeme vás, že vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia dôležitého projektu s názvom „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ bolo nutné zvýšiť počet pracovných skupín pôsobiacich v obci Žaškov.

V súčasnosti sa na stavebných pracoviskách bude pohybovať viac pracovníkov, ktorí sa budú intenzívne venovať dokončeniu kanalizačnej sústavy v stanovenom termíne. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom urýchliť proces a minimalizovať nepríjemnosti pre obyvateľov.

Súčasne vás žiadame o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s výskytom stavebných vozidiel a dodávok materiálov na cestách obce. Snažíme sa minimalizovať dopravné obmedzenia a zabezpečiť hladký priebeh premávky, no vzhľadom na zvýšený počet pracovných skupín sa môžu vyskytnúť určité obmedzenia a oneskorenia.

Dôležité je tiež zdôrazniť, že bezpečnosť obyvateľov je naším najvyšším záujmom. Pracovné skupiny budú dbať na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a na minimalizovanie vplyvu stavebných prác na váš každodenný život. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov v súvislosti s týmito pracovnými aktivitami, neváhajte kontaktovať pracovníka na tel. 0905 919 960.

Za predpokladu, že sa nevyskytnú výrazné nepredvídateľné okolnosti, ktoré by mohli práce skomplikovať a nepriaznivo ovplyvniť, predpokladáme, že stavebné práce budú ukončené asfaltovaním komunikácií do októbra 2023. Práce v štátnej ceste III/2256 však budú ukončené v júli 2023.

Srdečne vás prosíme o pochopenie a spoluprácu počas tohto obdobia. Kanalizácia je dôležitou infraštruktúrou pre naše okolie a dokončenie tohto projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života.

Ďakujeme vám za trpezlivosť a porozumenie.

S úctou,

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.


 

UPOZORNENIE:

Zhotoviteľ žiada obyvateľov dotknutých lokalít, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na krajnici miestnej komunikácie a zároveň

ďakuje za trpezlivosť. 

 

Riešenia pripojenia na kanalizáciu ak je nehnuteľnosť pod úrovňou hlavnej vetvy (708.08 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

! UPOZORNENIE !

 Vypúšťanie splaškových vôd bude umožnené až po vybudovaní celej kanalizačnej siete vrátane čerpacích staníc a vykonaní komplexných skúšok. O tomto termíne možného napojenia budú občania obcí vopred informovaní.

 

 

Všetkým občanom ďakujeme za ústretovosť, trpezlivosť a spoluprácu.

Zároveň oznamujeme, že stavebné práce budú v roku 2023 pokračovať v závislosti od počasia. O presných termínoch a lokalitách Vás budeme informovať.

     

 

 

Informácie získate: 

Vážení občania, technické otázky týkajúce sa výstavby kanalizácie vám zodpovie projektová manažérka OVS, a.s. 

p. Ing. Zuzana Klimeková. Jej kancelária sa nachádza v prevádzke čističky odpadových vôd na Gäceli pri Dolnom Kubíne.

Kontakty: tel.: +421 (0)43 2388 569, mobil:+421 (0)905 919 960,  e-mail: zuzana_klimekova@ovs.sk

 

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom zemných a výkopových prác v obci vám oznamujeme, že prostredníctom obecného rozhlasu, 

internetovej stránky obce budete vopred informovaní, na ktorej ulici sa začnú tieto práce vykonávať. 

 

Viac o projetke „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná" sa dozviete TU

SITUAČNÉ RIEŠENIE KANALIZÁCIE - HLAVNÉ VETVY

Žaškov - od začiatku obce po č.d. 82

Žaškov - od č.d. 82 na koniec obce 

Výtlačné potrubie popri Orave do ČOV na Gäceli

 

Kliknite pre presmerovanie na tlačivá OVS-prihlášky, dohody....


Prílohy

Vytvorené: 4. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2023 7:12
Autor: Správca Webu