Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Typ: ostatné
SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčíta sa.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené obcou na účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent. Kontaktným miestom obce Žaškov je obecný úrad.

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na mobilného asistenta nahlasujú počas prvých dvoch týždňov doby sčítania, tzn. od 15. februára do 28. februára 2021. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky obec na tel. čísle 0911 552 615 a 043/589 22 24. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu. 

Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

  • link s informatívnym videom

https://vimeo.com/471290558

  • SODB 2021 plagát

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

  • SODB 2021 leták

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf


Vytvorené: 19. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2021 13:56
Autor: Správca Webu