Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Kuchynský odpad - od 1.1.2021

Typ: ostatné
obrázokZákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len zákon) a Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. (ďalej len vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch priniesli pre obce a občanov novú povinnosť platnú od 1.1.2021 a to triediť samostatne biologicky rozložiteľné odpady (zelený odpad – tráva, lástie,...) a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady (BRKO alebo jednoducho povedané pomyje) vo všetkých domácnostiach.

Obec zabezpečila na tento účel kompostovací zásobník, v ktorom už niektoré  domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad a rozložiteľný kuchynský odpad.

            Nakoľko obec v roku 2018 aj 2019 zabezpečila kompostovacie zásobníky, sú v obci stále domácnosti, ktoré neprejavili záujem o toto zariadenie alebo nepreukázali, že vykonávajú kompostovanie vo vlastnom kompostovacom zariadení (napr. hnojisko, podomácky vyrobený kompostér z dosák..), je obec povinná Vám zabezpečiť od roku 2021 nádobu s objemom 120 l na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a účtovať službu spojenú s likvidáciou tohto odpadu. Cena takejto nádoby (smetiaka) napr. od spoločnosti FEREX sa pohybuje okolo 26 € a náklady na zvoz BRO raz za 2 týždne nám spoločnosť BRANTNER Fatra ešte nenapočítala. Tieto náklady obec zahrnie do poplatku za komunálny odpad, a všeobecne záväzným nariadením určí, že si ich zaplatí domácnosť.

            Aby domácnosti, ktoré nemajú komposér nemuseli platiť ďalšie náklady spojené s BRO odporúčame Vám, aby ste si zabezpečili kompostovacie zariadenie na biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad.

            V prípade záujmu o triedenie BRKO prostredníctvom kompostéra, dostavte sa na Obecný úrad Žaškov k podpisu zmluvy o výpožičke kompostovacieho zásobníka a jeho prevzatie a ako alternatívu tlačivo čestného vyhlásenia o tom, že máte vlastný kompostovací zásobník v ktorom kompostujete BRO. Od obce si môžete vypožičať 1100 l kompostovací zásobník na dobu minimálne 5 rokov, ktorý po uplynutí doby sa stáva Vašim vlastníctvom Po podpise zmluvy Vám bude odovzdaný kompostér. Kontaktná osoba za obec p. Jaroslav Bakoš tel. 0902897190.

 

         Domácnosti, ktoré nepreukážu, respektíve nepristúpia k triedeniu BRO v kompostovacích zásobníkoch a prejavia záujem o vývoz BRKO, obec zabezpečí smetné nádoby (hnedý smetiak 120 l) na BRKO, ale všetky  náklady spojené s likvidáciou BRO zahrnie do poplatku za odpad.

Veríme, že spoločnou súčinnosťou domácností a obce naplníme literu zákona v oblasti nakladania s odpadmi a vyhneme sa navyšovaniu poplatkov za odpad. Táto kampaň bude uzavretá 31.10.2020

 

Tu si môžete pozrieť článok o tejto problematike


Vytvorené: 13. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2020 15:54
Autor: Správca Webu