Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj             Žilinský  
Okres                            Dolný Kubín  
Región                         Dolná Orava  
Počet obyvateľov                   1642  
Rozloha                               2472 ha  
Prvá písomná zmienka        1388  

 

Obec Žaškov

Obec sa nachádza na dolnej Orave, v doline Žaškovského potoka v Šípskej Fatre. Severozápadný okraj obce zasahuje až k rieke Orava. Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a od 8. až 9. storočia územie osídľovali Slovania. Stopy po slovanských opevneniach sa našli v lokalite pod Hrádkom, no niekoľko ďalších bolo lokalizovaných aj v okolitých obciach. Z týchto výšinných sídlisk sa už koncom 11. storočia ľudia presúvali do údolí, kde vznikali prvé súvislé osídlenia. Od 13. storočia prichádzali do regiónu ľudia zo susedného Liptova a Turca, ktorí tiež zakladali nové obce. V tom období už existovala cesta cez Komjatnú do Poľska.

Aktuality

21.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obcí rok 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Detail

20.09.2018

Pozvánka na zasadnutie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Žaškov

Výbor Urbáru - pozemkové spoločenstvo Žaškov zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa bude konať 21. októbra 2018 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Žaškove

Detail

17.09.2018

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Veličná - Zmeny a doplnky č. 1"

Obec Žaškov ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. informuje verejnosť a oznamuje, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Veličná – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Žaškove počas stránkových dní.

Detail

03.09.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Detail

13.08.2018

výstavba zberného dvora

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Podobne ako na kultúrny dom tak aj na zberný dvor sa nám podarilo získať financie z fondov EU.

Detail

Fotogaléria

18.09.2018

Výstup štyroch chotárov 2018

Výstup štyroch chotárov 2018

Výstup štyroch chotárov 2018

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2015)

Fašiangový sprievod dedinou (2015)

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2016)

Fašiangový sprievod dedinou (2016)

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2017)

Fašiangový sprievod dedinou (2017)

Detail

13.08.2018

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Fašiangový sprievod dedinou (2018)

Detail