Uzatvorené manželstvá

Rok 2017

  • Jozef Sokol a Soňa Baleková - 9. 9. 2017
  • Andrea Faglicová a Marek Kočalka - 9. 9. 2017
  • Matej Babic a Zuzana Ferechová - 2. 9. 2017
  • Jakub Ondriga a Mária Klocháňová - 29. 7. 2017
  • Dominika Marčeková a Marek Kokoška - 8. 7. 2017
  • Alžbeta Ľorková a Peter Pojezdala - 1. 7. 2017
  • Matej Užek a Mgr. Monika Smitková - 27. 5. 2017
  • MUDr. Zuzana Adamcová a Jimmy Chosé Marcel Chaves - 29. 4. 2017
  • Tomáš Had a Katarína Babušiaková - 27. 4. 2017

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info