Uzatvorené manželstvá

Rok 2017

  • Alžbeta Ľorková a Peter Pojezdala - 1. 7. 2017
  • Matej Užek a Mgr. Monika Smitková - 27. 5. 2017
  • MUDr. Zuzana Adamcová a Jimmy Chosé Marcel Chaves - 29. 4. 2017
  • Tomáš Had a Katarína Babušiaková - 27. 4. 2017

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info