Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Richard Kucbel
Matej Had
Ronald Klocok
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

September 2017
Jozef Sokol a Soňa Baleková

Andrea Faglicová a Marek Kočalka

Matej Babic a Zuzana Ferechová

štatistika za rok 2017


Zomreli

August 2017
Mária Nemčeková
Milan Chovan

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape