Spoločenská rubrika

Narodili sa

Marec 2018
Samuel Pazdera
Alžbeta Migová

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Február 2018
Ondrej Lacko a Magdaléna Andrisová

štatistika za rok 2018


Zomreli

Apríl 2018
Jaroslava Majdová

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape