Zrealizované projekty v našej obci

Vybudovanie vodozádržných opatrení v našej obci

Naša obec sa zapojila a bola zaradená do zoznamu obcí druhého realizačného projektu - Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011.

 

kliknite pre zobrazenie projektu...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Kamerový systém v obci je už v prevádzke

Od konca októbra 2012 je prevádzke nový bezpečnostný prvok v našej obci a to kamerový systém. Množstvo priestupkov a prejavov vandalizmu, ktoré sú v našej obci čoraz častejšie, potvrdili opodstatnenosť pre vybudovanie tohto preventívneho bezpečnostného opatrenia.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu...